Verlenging onderhoud en storingsdienst IJtunnel

We zijn blij verheugd met de verlenging (periode van 2017-2019) van het onderhoud en de storingdienst van de IJtunnel te Amsterdam, sinds november 2015 is ÆVO verantwoordelijk voor dit onderhoud en de storingsdienst.

Als gevolg van de goede samenwerking met de Gemeente Amsterdam hebben we een verlenging ontvangen voor de komende twee jaar (2017-2019). Gedurende de eerste contractperiode zijn diverse projecten met succes afgerond. Zo zijn in de verkeerscentrale de AMX-schermen vervangen, is de camera Noordwest 9 verplaatst, worden op dit moment de beeldschermen vervangen en zullen er in de komende periode, mede door inkoppeling van de Spaarnedammertunnel, nog diverse werkzaamheden plaatsvinden. Naast deze extra projecten wordt er, maandelijks tijdens de buisafsluiting, het onderhoud uitgevoerd aan alle deelinstallaties (verlichting, tunnelventilatie, nooddeuren, hoogtedetectie e.d.)

We danken Gemeente Amsterdam voor de goede samenwerking en hopen deze dan ook zeker voort te zetten.