Certificeringen van ÆVO

In onze dienstverlening draait alles om kwaliteit, veiligheid en vertrouwen. Al onze werkzaamheden voldoen dan ook aan hoge kwaliteitsstandaarden. We installeren kwalitatieve installaties volgens de geldende wet- en regelgeving. Daarnaast nemen wij de veiligheid van onze engineers, opdrachtgevers en gebruikers zeer serieus. Veilig werken is een belangrijk thema binnen onze organisatie.

Om kwaliteit en veiligheid te kunnen bieden, faciliteren we diverse trainingen en cursussen voor onze medewerkers. We praten hen bij over de laatste ontwikkelingen in ons vakgebied. Daarnaast beschikken we over verschillende certificeringen en voldoen we aan diverse keurmerken, zoals NEN 3140 en SCIOS Scope 8 en 9.

ÆVO is in het bezit van de volgende certificeringen en keurmerken

 • SCIOS Scope 8 en 9

  SCIOS Scope 8 en 9

  Om de veiligheid op de werkvloer zoveel mogelijk te waarborgen, is het belangrijk om periodiek de elektrische installaties en de elektrische arbeidsmiddelen te keuren en te inspecteren. Bij ÆVO doen wij dit aan de hand van het inspectiekeurmerk SCIOS Scope. SCIOS Scope 8 richt zich op het periodiek inspecteren van de elektrische installaties en SCIOS Scope 9 op het periodiek inspecteren van de elektrische arbeidsmiddelen. Dankzij SCIOS Scope 8 en 9 willen we veiligheidsrisico’s minimaliseren. Lees meer informatie op de website van SCIOS.

 • CO2-Prestatieladder niveau 5

  CO2-Prestatieladder niveau 5

  De CO2-Prestatieladder is een duurzaamheidsinstrument dat Nederlandse bedrijven en overheden helpt bij het reduceren van CO2 en van kosten. De prestatieladder bestaat uit vijf niveaus. Tot en met niveau 3 gaat een organisatie aan de slag met de uitstoot van de eigen organisatie (en alle projecten). Bij niveau 4 en 5 wordt er ook werk gemaakt van de CO2-uitstoot in de keten en sector. ÆVO heeft in 2021 niveau 5 van de CO2-Prestatieladder behaald. Lees hier meer informatie op de website van CO2-Prestatieladder.

  Bekijk ons beleid

 • NEN-EN-ISO <br>9001:2015

  NEN-EN-ISO
  9001:2015

  NEN-EN-ISO 9001 is een internationale kwaliteitsnorm. In deze norm staan eisen om het kwaliteitsmanagementsysteem te standaardiseren en deze meetbaar en controleerbaar te maken. De norm is in 2015 vernieuwd en daarop is de nieuwe NEN-EN-ISO 9001:2015 norm gepubliceerd. Lees meer informatie over de norm op de website van NEN.

 • VCA** 2017/6.0

  VCA** 2017/6.0

  VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. Dit certificaat helpt bedrijven een veilige en gezonde werkplek te creëren. Ook helpt het bedrijven om ongevallen op de werkvloer te verminderen of te voorkomen. Het certificaat wordt toegekend met één en twee sterren (VCA* of VCA**). ÆVO beschikt over twee sterren. Met VCA** tonen wij aan dat al onze engineers VCA-gecertificeerd zijn en er wordt toegezien op de naleving van veilig en gezond werken. Lees meer informatie op de website van VCA.

 • NEN-EN-ISO <br>14001:2015

  NEN-EN-ISO
  14001:2015

  Om onze milieuprestaties te verbeteren, maken we bij ÆVO gebruik van de norm NEN-EN-ISO 14001. ISO 14001 is de mondiale norm voor milieumanagement. Het specificeert de eisen van een milieumanagementsysteem dat een organisatie kan gebruiken om milieuprestaties te verbeteren. ÆVO voldoet sinds 2021 aan de norm. Zo kunnen wij op systematische wijze onze milieuverantwoordelijkheden managen die bijdragen aan de milieupijler van duurzaamheid. Lees meer informatie op de website van NEN.

 • NEN 4400-1:2017

  NEN 4400-1:2017

  NEN 4400-1 is een kwaliteitsnorm. In de norm zijn eisen opgenomen voor het toetsen en beoordelen van in Nederland gevestigde ondernemingen die arbeidskrachten beschikbaar stellen. Ook heeft de norm betrekking op (onder)aannemers zodat zij aan alle verplichtingen uit arbeid voldoen. Lees meer informatie over de norm op de website van NEN.

 • InstallQ

  InstallQ

  Dit is de hoogst haalbare erkenning in de installatie branche en staat voor goede kwaliteit en veiligheid. Met een InstallQ-erkenning toont een installateur de professionaliteit van zijn onderneming en de vakbekwaamheid van zijn medewerkers aan. Zakelijke opdrachtgevers en consumenten krijgen met deze erkenning de zekerheid dat installaties duurzaam zijn en veilig zijn ontworpen. De prestaties van de gecertificeerde installaties sluiten optimaal aan bij hoge eisen.

 • Safety Culture Ladder

  Safety Culture Ladder

  De Safety Culture Ladder stimuleert organisaties en leveranciers om bewust veilig te werken. Het is een instrument om veiligheidsbewustzijn, houding en gedrag in organisaties te meten met als doel om het veiligheidsbewustzijn te ontwikkelen en het aantal onveilige situaties binnen organisaties terug te dringen.

CO2-Prestatieladder niveau 5

ÆVO voldoet aan de CO2-Prestatieladder. Dit is een duurzaamheidsinstrument dat Nederlandse bedrijven en overheden helpt bij het reduceren van CO2 en van kosten. De prestatieladder bestaat uit vijf niveaus. Tot en met niveau 3 gaat een organisatie aan de slag met de uitstoot van de eigen organisatie (en alle projecten). Bij niveau 4 en 5 wordt er ook werk gemaakt van de CO2-uitstoot in de keten en sector. ÆVO heeft in 2021 niveau 5 van de CO2-Prestatieladder behaald. Lees hier meer informatie op de website van CO2-Prestatieladder.

Certificering

Meer weten?

Vragen over onze certificeringen?