Nieuwbouw & renovatie van bruggen, tunnels en sluizen

ÆVO is dé specialist op het gebied van duurzame technologie achter natte kunstwerken en bewegende infrastructuur, zoals bruggen, tunnels en sluizen. We hebben een brede range aan technische competenties in huis om besturingsinstallaties voor verschillende infra-objecten en verkeersmanagementsystemen te installeren en in bedrijf te stellen. Wij pakken het gehele project op, van voorbereiding, engineering, prefabricatie, inkoop en uitvoering tot aan de oplevering. Is uw brug, tunnel of sluis in werking, dan kunnen wij ook het onderhoud voor onze rekening nemen. 

-

Renovatie bestaande infra-objecten

Bij ÆVO realiseren we niet alleen besturingsinstallaties voor nieuwe infra-objecten en verkeersmanagementsystemen: we kunnen ook bestaande objecten renoveren én optimaliseren. Dit past in de huidige tijdsgeest, want renovatie van bruggen, tunnels en sluizen is aan de orde van de dag. Tal van deze natte kunstwerken zijn aan renovatie toe. De overheid zet volop in op renovatie met de Vervangingsopgave Natte Kunstwerken.

Strategisch Omgevingsmanagement

ÆVO werkt aan mooie projecten, nieuwbouw én renovatie. Hierbij creëren we zo veel mogelijk impact met zo weinig mogelijk overlast of hinder voor gebruikers. Zo dragen we bij aan de missie van Rijkswaterstaat om vlot en veilig van A naar B te kunnen. Wij werken vanuit de basis van het Strategisch Omgevingsmanagement: we houden rekening met publieksgerichtheid – de eventuele overlast voor anderen. Dit is te merken in de instrumenten die we toepassen en in onze houding en ons gedrag richting stakeholders. We stellen een omgevingsstrategie op door actief met de omgeving in gesprek te gaan.

ÆVO heeft de specialistische kennis en competenties in huis om besturingsinstallaties voor verschillende infra-objecten en verkeersmanagementsystemen te installeren en in bedrijf te stellen. Onze servicetechnici hebben veel ervaring opgedaan in het installeren en inbedrijfstellen van objecten als bruggen, tunnels, sluizen, gemalen en automatische bewegwijzering.

Systems Engineering

De engineers van ÆVO werken volgens het principe van Systems Engineering. Het is een interdisciplinaire benadering en een middel om de realisatie van succesvolle systemen mogelijk te maken. Hierbij wordt alles voortdurend bekeken vanuit het perspectief van het totale systeem. Het uiteindelijke doel? Het leveren van een kwaliteitsproduct dat voldoet aan de behoeften van de gebruikers.

Een digital twin is een digitale weergave van een brug, tunnel of sluis. Het is niet alleen een kopie van het origineel (een tweeling): het maakt heel veel meer inzichtelijk. Zo zijn we in staat om het ontwerp van de besturingsinstallaties aan de voorzijde inzichtelijk te maken. Niet alleen voor onze technici, maar ook voor onze opdrachtgevers. We kunnen onder andere laten zien hoe verkeersstromen lopen.

Gedreven maintenance engineers

ÆVO heeft jarenlange ervaring op het gebied van doelmatig onderhoud, inspecties en storingen in de infratechniek. Onze maintenance engineers beschikken over de kennis en competenties om technische installaties in optimale conditie te houden. Ze kijken voorbij traditioneel onderhoud en zoeken continu naar efficiënte onderhoudsoplossingen en -methodieken. 

Cybersecurity: veilig en vertrouwd

Technische installaties worden steeds complexer en systemen worden steeds afhankelijker. Dit kan (cyber)risico’s met zich meebrengen. Cybercriminelen proberen op systemen in te breken en schade aan te richten. Om installaties en systemen te beveiligen tegen dergelijke aanvallen, is het belangrijk om de juiste cybersecuritystrategie toe te passen. Wij hebben veel kennis van veilig werken met ICT en netwerkbeveiliging. Ook hebben wij in eigen dienst een tweetal engineers gecertificeerd als Global Industrial Cyber Security Professional (GICSP). Alle systemen en installaties rusten wij uit met een zeer goede cyberbeveiliging, zodat criminelen geen kans hebben. Dat is veilig en vertrouwd.

Meer weten over
nieuwbouw en renovatie?