Eerste fase Rozenburgsesluis afgerond

De eerste fase van het project aan de Rozenburgsesluis is afgerond! Alle kabels en leidingen zijn door ÆVO ten behoeve van het Theemswegtracé verlegd.

De naastgelegen Calandbrug vormt een toekomstig knelpunt doordat toenemend scheepvaartverkeer maakt dat de brug vaker open moet. daarom wordt het groeiende treinverkeer, dat over dezelfde brug rijdt, gehinderd.

Deze Havenspoorlijn gaat worden omgelegd via een verhoogd spoorviaduct óver de Rozenburgsesluis. Omdat de betonpoeren daarvan deels zijn gesitueerd op kabel- en leidingenstroken van de Rozenburgsesluis, zijn door ÆVO diverse omleidingen gerealiseerd. Daarbij zijn in strikte stremmingstijdvakken de brug en sluis buiten bedrijf genomen, kabels omgelegd en kabellaswerkzaamheden verricht. Al deze werkzaamheden zijn binnen de planning uitgevoerd en de volgende fase kan worden ingegaan, het vervangen van de hydraulische installaties en besturingsinstallaties. Daarover binnenkort meer.