Successen

Cluster II

Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam

Uitdaging

Het centrum van de stad Rotterdam kent door het rijke watergebied een groot aantal bruggen, welke de verschillende delen van de stad en het havengebied met elkaar verbinden. Vanwege het verouderen van de installaties van deze bruggen, dienen deze na verloop van jaren aangepast te worden aan de huidige stand van techniek en regelgeving.

Het vervangen van E&I-installaties en PLC besturingssystemen van 7 bruggen en het aanpassen van de centrale bedieningspost op de Kop van Zuid te Rotterdam werd door Gemeente Rotterdam samengevoegd in project Cluster II. Een omvangrijk project dat ÆVO in combinatie met BAM Infratechniek in opdracht heeft gekregen.

Oplossing

Het project betrof de volgende 7 bruggen: Rijnhavenbrug, Lodewijk Pincoffsbrug, Piekbruk, Binnenhavenbrug, Spoorweghavenbrug, Koninginnebrug en de Erasmusbrug. Vanwege het krappe tijdsbestek en de technische complexiteit was een optimale samenwerking tussen alle betrokken partijen essentieel om de realisatie van deze werkzaamheden vlekkeloos te laten verlopen. Deze werkzaamheden betroffen het ontwerp, engineering, realisatie, installatie en inbedrijfstelling van de E&I-installaties en PLC besturingssystemen van alle bruggen en de daarbij benodigde aanpassingen van de centrale bedieningspost en de daarbij behorende project management activiteiten.

Als laatste werd de meest bekende, maar tevens ook meest uitdagende, brug opgeleverd; de Erasmusbrug. De werkzaamheden aan de Erasmusbrug stonden onder grote tijdsdruk. Na een uitgebreide voorbereiding is in slechts 5 nachten van 4 uur de inbedrijfstelling uitgevoerd. De brug is uitvoerig getest en weer volledig functioneel opgeleverd. Het betrof niet alleen het vervangen van de PLC maar ook de gehele vervanging van alle besturingspanelen, camera installatie (CCTV) en aanpassingen van veldcomponenten zoals seinen en afsluitbomen.

Resultaat

Door heldere onderlinge communicatie tussen betrokken partijen en de hoge mate van kennis en kunde binnen het projectteam is Cluster II succesvol en binnen het gestelde tijdsbestek tot volle tevredenheid van de opdrachtgever ten uitvoer gebracht. Hiermee zijn alle bruggen en de centrale weer voorzien van installaties die voldoen aan de standaarden van nu en weer jaren mee kunnen.

Gerelateerde successen

 

Samen van uitdagingen successen maken?