Strategisch onderhoud bij Ramspolkering

Marcel van Dijke is kennismanagement consultant binnen ÆVO. Hij helpt sinds februari van dit jaar het kering-team op de Ramspolkering nabij Kampen (Overijssel) te voorzien van werkinstructies en herstelacties om het risico van falen van de kering zo klein mogelijk te maken.

In 2015 is het beheer van de Ramspolkering overgegaan van het Waterschap naar Rijkswaterstaat. In deze nieuwe organisatie wordt voor de kering de ProBO benadering gehanteerd (ProBO is het acroniem voor Probabilistisch Beheer en Onderhoud). ProBO vraagt om een functionele benadering volgens de waardeketen prestatiemanagement. Dit houdt in dat bij plannen van onderhoudsactiviteiten (maatregelen) niet zo zeer naar de technisch staat van onderhoud van het object gekeken wordt, maar meer naar de functionele eisen, faalcriteria en aspecteisen, die nodig zijn om de gevraagde kwaliteit te realiseren i.r.t. de afgesproken prestatie. Hierbij wordt er gestuurd op een langjarige relatie tussen prestaties, risico’s en kosten (Life Cycle Management).

Tijdens de netwerkbijeenkomsten van Rijkswaterstaat werd al snel de link gelegd met Marcel van Dijke, mede vanwege zijn uitgebreide ervaring en kennis op dit werkgebied (o.a. door zijn  werkzaamheden op vrijwel alle stormvloed kerende objecten in Nederland).

Omdat deze manier van werken op de Ramspolkering vrij nieuw was, voor het operationele- en onderhoudsteam, was het best een uitdaging om draagvlak te creëren onder de medewerkers. Een opdrachtgever ontzorgen en er samen een succesverhaal van te maken inspireert Marcel enorm. Dit alles doet hij met passie en een gezonde dosis onbevangenheid en daarom zijn we met oog op het aankomende stormseizoen zo snel mogelijk gestart met het gestructureerd opzetten van instructies. Doen is de beste manier van denken. Marcel’s credo is dan ook: Werk vandaag aan je plezier, “Live Technology”!

Reader Interactions