Onderhouds­methodieken van ÆVO

ÆVO is specialist in duurzame verkeersmanagementoplossingen voor bruggen, sluizen en tunnels. Onze engineers ontwerpen, bouwen, beheren, inspecteren en onderhouden de techniek achter deze (natte) kunstwerken en bewegingswerken. Voor het onderhoud kijken we voorbij traditionele methodes: we hanteren slimme onderhoudsmethodieken. Methodieken die niet alleen slimmer, maar ook duurzamer én efficiënter zijn. ÆVO heeft een brede range aan technische competenties in huis om de technische staat van onderhoud van uw object en installatie te controleren, te beoordelen en te onderhouden. Hierbij maken we gebruik van predictive maintenance (=voorspellend onderhoud) en risicogestuurd onderhoud.

Het onderhoud van infrastructuur staat voor een uitdaging. Gangbare onderhoudstechnieken volstaan niet meer, zoals periodiek preventief onderhoud of repareren wat al kapot is. Voorkomen is immers beter dan genezen. Er is een omschakeling nodig. Een omschakeling naar Just in Time-onderhoud (JIT). Wat houdt dit in? Het onderhoud vindt plaats vóórdat de installatie of het systeem een defect vertoont. Dit onderhoud is ook niet té vroeg, want dit zorgt voor onnodige kosten. Dit wordt predictive maintenance of te wel voorspellend onderhoud genoemd. ÆVO maakt bij predictive maintenance gebruik van verschillende databronnen. Deze data wordt verzameld en aan elkaar gekoppeld. Zo kan er tijdig een voorspelling gedaan worden. 

Bij ÆVO hebben we een uniek smart technology-concept bedacht, namelijk Dr. Bridge. Dr. Bridge is een oplossing voor voorspellend onderhoud. Of beter gezegd: een oplossing voor datageoriënteerd onderhoud. Met Dr. Bridge kunnen we vanuit kantoor de tunnels, bruggen en sluizen zien. Er verschijnt een melding wanneer er onderhoud nodig is (voorspelling). Hierdoor hoeven we niet meer fysiek naar de tunnel toe om het onderhoud te signaleren. 

Risicogestuurd onderhoud

Risicogestuurd onderhoud draait om het vermijden, reduceren of elimineren van de gevolgen van storingen. Risico’s worden in kaart gebracht met behulp van een risicoanalyse. In deze analyse wordt de kans van falen van een installatie of systeem onderzocht. Bij ÆVO maken we gebruik van de risicoanalysemethodiek FMECA (Failure Mode, Effects and Criticality Analysis). FMECA is een onderdeel van Reliability Centered Maintenance (RCM). Het kan echter ook los of als hulpmiddel bij andere verbetermethodieken worden toegepast.

Meer weten over onderhouds­methodieken?