Service & onderhoud aan bruggen, tunnels en sluizen

ÆVO is al jarenlang dé specialist op het gebied van duurzame technologie achter (natte) infrakunstwerken en bewegende infrastructuur, zoals bruggen, tunnels en sluizen. Wij inventariseren, analyseren en adviseren over slimme en duurzame systemen en installaties. Daarnaast installeren, onderhouden, inspecteren én beheren we bestaande installaties. Dankzij elektrisch onderhoud en mechanisch onderhoud blijven deze objecten in goede conditie. 

-

Technische competenties in huis

Of het nu gaat om een verkeersmanagementsysteem of een infrakunstwerk: ieder object dient onderhouden te worden en moet in goede conditie zijn om een optimale mobiliteit te garanderen. ÆVO heeft een brede range aan technische competenties in huis om de technische staat van onderhoud van objecteninstallaties te controleren én te beoordelen. Wij hanteren eigen methodieken voor onderhoud en inspectie, zoals risicogestuurd onderhoud en datagedreven onderhoud. Daarnaast beschikken wij over de kennis en kunde om inspectiedata inzichtelijk te maken in toestandsrapportages en een analyserapport met instandhoudingsadviezen. 

Storing of calamiteit? Wij beperken de downtime

Mobiliteit is een begrip dat zich 24/7 voordoet. Is er sprake van een storing of calamiteit, dan doen wij er alles aan om dit zo snel mogelijk op te lossen. Zo kunnen we een continue doorstroming realiseren. Bovendien voeren wij service- en onderhoudswerkzaamheden zoveel mogelijk veilig uit terwijl de brug, tunnel of sluis in gebruik is. Op die manier houden we de downtime zo laag mogelijk en proberen we eventuele overlast zoveel mogelijk te beperken.

Maak kennis met het onderhoudsmanagementsysteem (OMS) van ÆVO. Wordt er onderhoud uitgevoerd aan een brug, tunnel of sluis, dan registreert onze engineer dit direct in het OMS. Zo hebben onze opdrachtgevers altijd en overal inzicht in de actuele status van het onderhoud (real time). Treedt er een storing of calamiteit op, dan kan altijd de staat van de installatie laten worden ingezien en is aantoonbaar dat de verplichte onderhoudswerkzaamheden zijn uitgevoerd.

Gedreven maintenance engineers

ÆVO heeft jarenlange ervaring op het gebied van doelmatig onderhoud, inspecties en storingen in de infratechniek. Onze maintenance engineers beschikken over de kennis en competenties om technische installaties in optimale conditie te houden. Ze kijken voorbij traditioneel onderhoud en zoeken continu naar efficiënte onderhoudsoplossingen en -methodieken. 

ÆVO is specialist in duurzame verkeersmanagementoplossingen voor bruggen, sluizen en tunnels. Onze engineers ontwerpen, bouwen, beheren, inspecteren en onderhouden de techniek achter deze (natte) kunstwerken en bewegingswerken. Voor het onderhoud kijken we voorbij traditionele methodes: we hanteren slimme onderhoudsmethodieken. Methodieken die niet alleen slimmer, maar ook duurzamer én efficiënter zijn.

Expertise van buitenaf

Bij ÆVO hebben we veel kennis binnenshuis. Onze engineers zijn zeer bekwaam in het onderhouden, inspecteren en beheren van systemen en installaties van sluizen, bruggen of tunnels. Is er expertise van buitenaf gewenst, dan kunnen wij een beroep doen op de specialisten binnen ons netwerk. ÆVO blijft hierbij altijd het centrale aanspreekpunt: wij overzien het project en houden onze opdrachtgevers op de hoogte van de voortgang. 

Cybersecurity: veilig en vertrouwd

Technische installaties worden steeds complexer en systemen worden steeds afhankelijker. Dit kan (cyber)risico’s met zich meebrengen. Cybercriminelen proberen op systemen in te breken en schade aan te richten. Om installaties en systemen te beveiligen tegen dergelijke aanvallen, is het belangrijk om de juiste cybersecuritystrategie toe te passen. Wij hebben veel kennis van veilig werken met ICT en netwerkbeveiliging. Ook hebben wij in eigen dienst een tweetal engineers gecertificeerd als Global Industrial Cyber Security Professional (GICSP). Alle systemen en installaties rusten wij uit met een zeer goede cyberbeveiliging, zodat criminelen geen kans hebben. Dat is veilig en vertrouwd.

Een sluis, brug of tunnel werkt 24/7. Onze service dus ook. Ondanks goed onderhoud en de juiste inspecties, is een technische storing of calamiteit niet altijd te voorkomen. In dat geval zorgen de servicetechnici van ÆVO met een 24/7 servicedienst voor een snelle én goede oplossing voor de storing. Zo zijn systemen en installaties zo snel mogelijk weer operationeel.

De systemen en installaties van bruggen, sluizen of tunnels worden niet alleen onderhouden: ze moeten ook periodiek worden geïnspecteerd in verband met elektrische veiligheid. Deze inspecties voeren wij uit volgens de geldende NEN3140 veiligheidsnorm en gecertificeerd volgens SCIOS Scope 8 en 9. Zowel ons bedrijf als onze engineers voldoen aan deze certificeringen.

Meer weten over
service en onderhoud?