Vervangen besturingsinstallatie Brouwersspuisluis

Beschrijving

De brouwersspuisluis verbindt de Noordzee met de Grevelingen en vormt de doorgang door het zevende deltawerk; de Brouwersdam. Doorgaans staat de sluis vrijwel het hele jaar, op twee maanden in de herfst na, open. De sluis is in de jaren 70 gerealiseerd en de besturingsinstallatie is in 2016 aan het einde van haar levensduur gekomen. Daarom heeft Rijkswaterstaat opdracht gegeven om de besturingsinstallatie te vervangen en moet de besturingslocatie worden aangepakt om mogelijk te maken dat de sluis bestuurt wordt vanuit het HMC in Middelburg en Rijswijk. Een goede samenwerking in eerdere projecten, heeft ertoe geleid tot de opdracht voor ÆVO om het vervangingswerk te realiseren.

-

Oplossing

De besturingsinstallatie bestaat uit een zogenaamde programmeerbare logische controller (PLC) en een pc, die voorzien zijn van visualisatiesystemen. ÆVO heeft eerst de huidige situatie in kaart gebracht en vastgelegd om vervolgens de nieuwe besturingsinstallatie te ontwerpen. Na het definitieve ontwerp te hebben vastgesteld, is de installatie gerealiseerd, zodat deze werkbaar gemaakt kon worden bij de sluis zelf.

Hierna is de oude besturingsinstallatie van de sluis vervangen door de nieuw ontworpen versie. Omdat de Brouwersspuisluis niet alleen water spuit en inlaat, maar het ook een waterkerende functie heeft, moest het nieuwe systeem op 1 oktober 2016, voor het begin van het stormseizoen, in werking zijn getreden.

Eveneens was ÆVO verantwoordelijk voor het opstellen van een instandhoudingsplan voor een periode van 15 jaar, op basis van o.a. een RCM (Reliability Centered Maintenance) analyse en een advies voor kritische reservedelen. Dit alles moest in het een zeer korte tijdspanne van 4 weken gerealiseerd zijn.

Resultaat

Door gebruik te maken van de uitgebreide interne kennis, eerder opgedane ervaringen bij andere infra-objecten en het uitstekende teamwork is de opdracht goed en binnen het krappe tijdsbestek verlopen. En kan de sluis de sluis ook in de komende jaren weer goed bediend worden vanuit de verschillende besturingscentra.

1 /