Service & onderhoud
IJtunnel Amsterdam

Beschrijving

De IJtunnel is een van de belangrijkste objecten in het verkeerssysteem van Amsterdam. De IJtunnel verbindt het stadscentrum met Amsterdam-Noord en is onderdeel van de ringweg A10. Om een hoge beschikbaarheid van de tunnel, en dus een goede doorstroom van het verkeer, te kunnen garanderen; is risico gestuurd onderhoud van de installaties van essentieel belang. ÆVO verantwoordelijk voor het risico gestuurd, preventief en correctief, onderhoud van alle installaties van de ruim 1600 meter lange IJtunnel.

-

Oplossing

Bij opdracht is een plan van aanpak opgesteld met EMVI beloftes, na goedkeuring van het plan van aanpak zijn de werkzaamheden in een onderhoudsplanning vertaald. De verschillende onderhoudsactiviteiten zijn uitgezet in regulier preventief en specialistisch onderhoud. Vanaf 2016 maakt ÆVO gebruik van een onderhoudsmanagement systeem (OMS) waarin de gemeente via een serviceportal kan meekijken naar de status van storingen en onderhoud. Het grote voordeel hiervan is dat altijd live meegekeken kan worden door verschillende personen van de gemeente.

Het OMS helpt ÆVO en de gemeente om de kwaliteit van de werkzaamheden en het risico gestuurde deel naar hoger niveau te halen.

Gedurende het jaar worden de verschillende onderhoudsactiviteiten uitgevoerd. Na verloop van tijd is er naar advies van de specialisten van ÆVO besloten om het onderhoud op een risico gestuurde wijze uit te gaan voeren, om de kwaliteit van het onderhoud naar een hoger plan te tillen.

De activiteiten van ÆVO betreffen het elektrotechnisch onderhoud van de technische installaties van de tunnels, alsmede andere componenten die in samenwerking met verschillende partners in goede conditie worden gehouden. Tijdens de maandelijkse afsluiting het onderhoud uitgevoerd aan alle deelinstallaties (verlichting, tunnelventilatie, nooddeuren, hoogtedetectie e.d.) en daarnaast worden verouderde componenten vervangen wanneer nodig.

Eveneens heeft ÆVO de 24/7 storingsdienst in beheer om zo snel mogelijk een oplossing te bieden als er een storing opdoet. Door het goede preventieve onderhoud, is het aantal storingen de afgelopen jaren gedaald en zijn onbedoelde sluitingen van de tunnel voorkomen.

Resultaat

De tevredenheid van de Gemeente Amsterdam is zeker gebleken na de verlenging van het contract. Het onderhoud wordt van de IJtunnel ook de komende periode door de specialisten van ÆVO uitgevoerd. Mede door de ‘vaste’ servicetechnicus van ÆVO op locatie en de oplossingsgerichtheid bij storingen en calamiteiten kan de tunnel zo veel mogelijk beschikbaar zijn voor het verkeer in- en rond Amsterdam.

Met dit project heeft ÆVO veel ervaring opgedaan in risico gestuurd onderhoud en de verantwoordelijkheden die erbij horen als leidende partij. Deze ervaringen kunnen mee worden genomen naar andere projecten, waar we op een zelfde wijze streven naar succes.

1 /