Service & Onderhoud Hartelsluis

Beschrijving

Het Havenbedrijf Rotterdam beheert, exploiteert en ontwikkelt het haven- en industriegebied van Rotterdam. Het Havenbedrijf richt zich op een duurzame, veilige en attractieve haven die voldoet aan hoge maatschappelijke eisen. Het onderhouden van kunstwerken zoals de vele bruggen, sluizen, gemalen en tunnels is hiervoor van groot belang voor het Havenbedrijf.

-

Sinds eind 2015 heeft ÆVO de servicediensten voor 5 objecten van Havenbedrijf Rotterdam in handen, waaronder de Hartelsluis. De Hartelsluis is een schutsluis aan het begin van het Hartelkanaal bij de Oude Maas en is onderdeel van de Hartelkering.

Oplossing

Het contract bestaat uit het leveren van het 24/7 service en onderhoud. Het werk van ÆVO bestaat uit verschillende servicediensten. Zo worden de kunstwerken elektrotechnisch en mechanisch inspectief onderhouden en worden de inspectieresultaten in SAP verwerkt. Ook heeft ÆVO een 24 uurs storingsdienst geïmplementeerd en voert deze ook uit, wanneer er storingen en calamiteiten optreden.

De afgelopen jaren heeft ÆVO verschillende werkzaamheden uitgevoerd om de technische installaties in goede conditie te houden. Dit gaat van vervanging van de licht- en seininstallaties tot het onderhouden van de mechanische delen.

Resultaat

ÆVO zorgt met haar diensten voor een integrale aanpak bij het vermijden, reduceren of elimineren van de gevolgen van storingen aan de sluis. Daarbij slaat ÆVO een brug tussen het traditionele onderhouds-denken en het sturen op economisch toegevoegde waarde.

1 /