Rijnhavenbrug Rotterdam

Beschrijving

Rotterdam heeft een groot aantal bruggen om verschillende delen van de stad en het havengebied te kunnen verbinden. Deze bruggen zijn na al die jaren al wat verouderd, met name de installaties. Na verloop van jaren worden deze dan ook aangepast en voldoen deze weer aan de huidige stand van techniek en regelgeving.

ÆVO in combinatie met BAM Infratechniek heeft de opdracht gekregen om de E&I-Installaties en PLC-besturingssystemen van zeven Rotterdamse te vervangen. Daarnaast zal ook de centrale bedieningspost op de Kop van Zuid in Rotterdam aangepast worden. Gemeente Rotterdam heeft bovenstaande samengevoegd in Project Cluster II.

Oplossing

Eén van de zeven bruggen is de Rijnhavenbrug. Die brug zorgt ervoor dat voetgangers en fietsers zich kunnen verplaatsen over de Rijnhaven in Rotterdam. Doordat er in een geringe tijd zeven bruggen vernieuwd moesten worden, was een optimale samenwerking tussen alle betrokken partijen essentieel om de realisatie van alle werkzaamheden vlekkeloos te laten verlopen. Eerst is er een geschikt ontwerp gemaakt, waarna de engineering en realisatie werd uitgevoerd. Vervolgens is de installatie en inbedrijfstelling van de E&I-Installatie en het PLC-besturingssysteem voltooid en tot slot zijn er benodigde aanpassingen gedaan in de centrale bedieningspost. De Rijnhavenbrug kon toen weer in gebruik worden genomen.

Resultaat

Door de juiste communicatie tussen de betrokken partijen en de hoge mate van kennis en kunde binnen het gehele projectteam van Cluster II is de Rijnhavenbrug binnen het gestelde tijdsbestek en volle tevredenheid van de opdrachtgever uitgevoerd. Net als de andere zes bruggen kan de Rijnhavenbrug nu weer jaren mee!

1 /