Parkeerbegeleidingssysteem

Beschrijving

Het parkeerbegeleidingssysteem informeert het wegverkeer over de snelste P-routes en de beschikbaarheid van parkeerplaatsen. De Nederlandse Bewegwijzeringsdienst is verantwoordelijk voor deze systemen in heel Nederland. Het parkeerbegeleidingssysteem van Rotterdam wordt bestuurd vanuit de centrale van de gemeente Rotterdam. ÆVO heeft de opdracht gekregen om het systeem te ontwerpen, realiseren, onderhouden en 24/7 storingsdienst te bieden.

-

Oplossing

ÆVO was verantwoordelijk voor integraal ontwerp, uitvoering, het vervangen van de dynamische componenten inclusief de inbedrijfstelling van het systeem en de communicatie met de centrale bewaking. Aansluitend is ÆVO verantwoordelijk voor het onderhouden van de dynamische componenten van het systeem inclusief een 24/7 storingsdienst.

Het totale systeem omvat circa 140 locaties met meer dan 300 actieve onderdelen. Het onderhoud wordt uitgevoerd aan zowel elektrische en civiele technische componenten. Om de verkeershinder te minimaliseren vindt het onderhoud zo veel mogelijk in de avond- en nachturen plaats. Om dit alles zo efficiënt mogelijk uit te kunnen voeren wordt een jaarplanning gemaakt waarin rekening gehouden wordt met manpower, verkeermaatregelen en hulpmiddelen.

Resultaat

Het project heeft geleid tot een goed werkend en in goede conditie verkerend parkeerbegeleidingssysteem in de gemeente Rotterdam. Door de 24/7 service dienst van ÆVO, kunnen storingen snel en direct worden opgelost, om zo hinder voor de medewerkers zo veel mogelijk te beperken.

1 /