Onderhoud van infra kunstwerken Havenbedrijf Rotterdam

Beschrijving

Het Havenbedrijf Rotterdam beheert, exploiteert en ontwikkelt het haven- en industriegebied van Rotterdam. Het Havenbedrijf richt zich op een duurzame, veilige en attractieve haven die voldoet aan hoge maatschappelijke eisen. Het onderhouden van kunstwerken zoals de vele bruggen, sluizen, gemalen en tunnels is hiervoor van groot belang voor het Havenbedrijf.

-

Sinds eind 2015 heeft ÆVO de servicediensten voor 5 objecten van Havenbedrijf Rotterdam in handen.

Oplossing

Het contract bestaat uit het beheer en onderhoud van 5 kunstwerken, namelijk de Hartelsluis, Tapis Roulants, Rozenburgse Sluis, Leidingentunnel Oude Maas en de Leidingentunnel Calandkanaal. Het werk van ÆVO bestaat uit verschillende service diensten. Zo worden de kunstwerken elektrotechnisch en mechanisch inspectief onderhouden en worden de inspectieresultaten in SAP verwerkt. Ook heeft ÆVO een 24 uurs storingsdienst geïmplementeerd en voert deze ook uit, wanneer er storingen en calamiteiten optreden.

Resultaat

ÆVO zorgt met haar spectrum aan diensten voor een integrale aanpak bij het vermijden, reduceren of elimineren van de gevolgen van storingen. Daarbij slaat ÆVO een brug tussen het traditionele onderhouds-denken en het sturen op economisch toegevoegde waarde. Ook de komende jaren blijf deze verantwoordelijkheid bij ÆVO.

1 /