NEN 3140 inspecties HHR

Beschrijving

Infra-objecten zoals bruggen, sluizen, gemalen en tunnels; moeten voldoen aan verschillende veiligheidseisen. Hierbij is het voorkomen van elektrocutie en kortsluitingen altijd beter dan genezen. Door de elektrotechnische installaties te laten voldoen aan de NEN3140 norm, wordt de veiligheid en betrouwbaarheid gegarandeerd.

-

Het Hoogheemraadschap van Rijnland (HHR) heeft een flink aantal objecten in beheer die allen moeten voldoen aan veiligheidseisen. Eind 2015 heeft ÆVO de opdracht ontvangen om in 5 jaar tijd ruim 700 objecten van het HHR te inspecteren op basis van de NEN 3140.

Oplossing

Het gaat om een veelvoud van verschillende objecten waarvan de kleinere oppervlakte watersystemen, de zogenoemde poldergemalen, in de meerderheid zijn. Deze poldergemalen zijn veelal “verstopt” in het landschap en niet altijd even gemakkelijk te bereiken. De technisch specialisten van ÆVO bezoeken per dag 3 á 4 objecten en inspecteren deze geheel onafhankelijk.

Vervolgens wordt, waar mogelijk, ter plaatse meteen een rapport samengesteld waaruit het HHR op kan maken wat de knelpunten zijn en welke tekortkomingen aangepakt dienen te worden van het desbetreffende object.

Resultaat

De door ÆVO opgestelde inspectie rapportages leveren het HHR een snel inzicht in onderhoudskosten en operationele risico’s. Hierdoor is het mogelijk tijdig en effectief financiële middelen toe te wijzen aan de kritieke objecten.

1 /