Kennismanagement Oosterscheldekering

Beschrijving

Om assetmanagement van een kunstwerk goed uit te kunnen uitvoeren is objectkennis en de juistheid ervan enorm belang. Foute of onvolledige informatie kan leiden tot schade en niet juist functioneren van de stormvloedkering en heeft dus direct invloed op het risico van het falen van de kering.

-

In 2014 bleek, na een audit, dat de bij de bouw van de Oosterscheldekering geleverde technische documentatie niet meer actueel was. Installaties zijn in de loop van jaren gemodificeerd en inzichten waren bijgesteld. Daarnaast heeft de organisatie te kampen met de dreiging van een kennisdrain omdat medewerkers met kennis met pensioen gaan of elders gaan werken.

Bijzonder in deze opdracht was dat kennis dikwijls impliciet was (verstopt bij ervaren medewerkers).

Oplossing

Om de operationele organisatie van de Oosterscheldekering te helpen met het borgen en ontsluiten van kennisbronnen is ÆVO in samenwerking met ImProvia gevraagd om onder leiding van Marcel van Dijke vanuit een kennismanagementteam de objectkennis en het handboek OSK te actualiseren en gestructureerd voor de toekomst vast te leggen op een manier die beter past bij de huidige kennisorganisatie. Op basis van deze kennis worden projectopdrachten voorbereid, contracten afgesloten en nieuwe medewerkers opgeleid met de nodige installatiekennis.

Resultaat

Het resultaat is dat veel impliciete en feitelijke kennis beschikbaar is gemaakt door deze onder te brengen in een gestructureerde netwerkomgeving (kennisboom) en een handboek OSK. Hierbij is direct een actualisatieslag uitgevoerd conform huidige installatie (as built) en huidige inzichten.

Op 29 oktober is officieel het “Handboek OSK” overhandigd aan (de opdrachtgever) het afdelingshoofd van het district Zee en Delta Noord. Een mooi gebaar van RWS door dit te vieren met de gevestigde afdelingen (RWS Beheer en Programma’s, Projecten en Onderhoud) onder het genot van een taart met foto van het handboek.

1 /