Hoogteborden Rotterdam

Beschrijving

Om de scheepvaart verantwoord onder een brug te laten varen zijn doorvaarhoogteborden noodzakelijk. In Rotterdam staan deze bruggen onder meer op de Willemsbrug, op het landhoofd Leuve- en Prinsenhoofd en onder de Erasmusbrug. De borden informeren de scheepvaart wat de doorvaarhoogte van een betreffende brug is, zodat aanvaringen voorkomen kunnen worden. Het onderhoud van deze hoogteborden was in beheer van ÆVO.

-

Tijdens dit onderhoud kwamen steeds vaker zaken naar boven die het vervangen van de installatie onvermijdelijk maakten. ÆVO heeft dit op zich genomen en heeft begin 2016 de opdracht gekregen van Gemeentewerken Rotterdam om in totaal 6 hoogteborden te vervangen; twee bij de Erasmusbrug, twee op Leuve- en Prinsenhoofd en twee bij de Willemsbrug in Rotterdam.

Oplossing

Er is begonnen met de verwijdering van de oude LED prismaschermen. De oude behuizing is in overleg met de gemeente gehandhaafd. Hierna zijn de nieuwe borden en systemen eerst “droog” getest en afgenomen door de gemeente voordat deze geplaatst zijn. De nieuwe borden hebben de laatste technologie met P10 LED panelen.

Het plaatsen van de borden vormde een uitdaging. De borden met een afmeting van ca. 3 x 3 meter moest onder de brug geplaatst worden of net op het randje ervan. Demontage en montage van de panelen moest dan ook nauwkeurig gebeuren met behulp van kranen en laagwerkers.

Een andere uitdaging vormde de software. In het bedieningscentrum op de Kop van Zuid moest uiteindelijk alle software samenkomen en functioneren. Het bedieningscentrum voorzien van nieuwe software om de verschillende borden op afstand te kunnen bedienen. De software moest is gekoppeld aan twee niveau sensoren en reeds de bestaande wireless modules.

Resultaat

De hoogteborden zijn met succes in gebruik genomen en alles functioneert tot nu toe storingsvrij. Hierdoor is de scheepvaart in Rotterdam altijd op de hoogte van de hoogte van de verschillende bruggen en kan er verantwoord door het havengebied worden gevaren.

1 /