ÆVO behaalt niveau 5 op de CO2-prestatieladder

ImProvia Group spant zich in om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Maar hoe maken wij nou op een objectieve wijze kenbaar dat wij ons hiervoor inspannen? Een mooie maatstaf hiervoor is de CO2-prestatieladder.

Het is namelijk een voortdurend proces van ontwikkeling. Een gecertificeerde organisatie voldoet op een bepaald niveau (en alle onderliggende niveaus) aan de eisen van de CO2-Prestatieladder. Deze eisen komen voort uit vier invalshoeken; Inzicht: Het bepalen van de energiestromen en de CO2-footprint, Reductie: het ontwikkelen van ambitieuze doelstellingen voor CO2-reductie, Transparantie: Structurele communicatie over het CO2-beleid, Participatie: Deelname aan initiatieven in de sector op het gebied van CO2-reductie.

Er heerst dan ook gepaste trots dat wij onlangs het 5e en hoogste niveau op de CO2-ladder hebben mogen bereiken. Dit hebben we bereikt door onder andere het gas- en elektra verbruik terug te dringen. Opereren we vrijwel volledig op groene energie. Hebben we het elektrisch rijden ingevoerd. Zijn we met keteninitiatieven gestart en compenseren we onze uitstoot met Trees For All