ÆVO aanwezig bij marktdialoog tunnelonderhoud Rijkswaterstaat

Op 8 maart was ÆVO aanwezig bij een marktdialoog over tunnelonderhoud bij Rijkswaterstaat.

Rijkswaterstaat wil graag kennis, ervaring en advies van marktpartijen gebruiken bij de uitwerking van een nieuwe generatie tunnelonderhoudscontracten. Die nieuwe generatie zal het eerst worden toegepast vanaf 1 maart 2021, als de nu lopende onderhoudscontracten voor 11 tunnels aflopen. Hierover wilde RWS graag  in gesprek met de tunnel-onderhoudsmarkt. Denk daarbij aan (gespreks-)onderwerpen als scopes, percelen, looptijd en tunnel-gegevensbeheer. Maar ook afstemming over ontwikkelingen op het gebied van tunnel-assetmanagement en –prestatiemanagement, bijvoorbeeld over prestatie-gestuurde instandhoudingsplannen.

Het doel van de marktdialoog was vierledig:

1. Het informeren van de markt over “wat” en “wanneer” (concrete data en feiten van de nieuw te sluiten tunnelonderhoudscontracten) en over de voorlopige RWS-inkoopvisie voor het tunnelonderhoud;

2. Het informeren van de markt over de oogst uit de individuele marktgesprekken hierover;

3. Het toetsen van 1 en 2 in het bredere verband van de tunnel-onderhoudsmarkt: welke vragen roept het op, welke aanvullende ideeën en adviezen zijn er, welke kansen en risico’s ziet de markt? Hoe denkt de markt over specifieke vragen, die het toekomstig tunnelonderhoud bij RWS oproept?

4. In het verlengde van 3: meer expliciet afstemmen over tunnel-assetmanagement en –prestatiemanagement.

Voor ÆVO een zeer inspirerende dag waarbij we nog beter af kunnen stemmen op de behoefden voor asset- en onderhoudsmanagement van onze opdrachtgevers bij Rijkswaterstaat.