ÆVO aan de slag in Amsterdam

Met alle ontwikkelingen die gaande zijn in de wereld rondom het coronavirus, was het gisteren een van de rustigste vieringen van St. Patricks Day ooit. In een situatie die voor ieder mens nieuw is, is het belangrijk om vast te houden aan successen.

In het kader van successen wil ik terugpakken op het goede nieuws dat wij eind februari konden aankondigen. Toen werd bekend dat ÆVO de komende vier jaar mag werken aan het servicecontract van de Michiel de Ruijtertunnel, de Spaarndammertunnel en de IJtunnel. Allemaal gelegen in Amsterdam.

Afgelopen zondag is voor ÆVO het contract ingegaan en zijn zij begonnen aan de werkzaamheden aan de tunnels. Om een beeld te vormen van de tunnels, wordt onderstaand de context geschetst.

Michiel de Ruijtertunnel

De Michiel de Ruijtertunnel is een tunnel voor het autoverkeer in Amsterdam-centrum. De tunnel ligt aan de noordzijde van het Centraal Station en loopt onder de Ruijterkade, langs het IJ. Deze tunnel is onderdeel van het project IJsei. Dankzij de tunnel is de Ruijterkade autovrij geworden, waardoor er een voetgangers- en fietsersgebied is ontstaan.

De tunnel heeft een lengte van ongeveer 360 meter en telt 2 x 2 rijstroken. De opening van de tunnel zou oorspronkelijk eind 2012 plaatsvinden, maar was uiteindelijk in juli 2015. Naast iedere tunnelbuis zit een vluchtgang. Tussen de twee tunnelbuizen zit een grote ruimte die deels als aanvalsroute voor hulpdiensten dient, deels als techniekruimte gebruikt wordt en deels bestemd is voor de noordelijke toegang van het metrostation van de Noord-Zuidlijn.

Spaarndammertunnel

De Spaarndammertunnel is een tunnel voor het autoverkeer in Amsterdam-West. Het is een verdiept aangelegde verkeersweg evenwijdig aan de Tasmanstraat en de Spaarndammerdijk te Amsterdam. De weg verloopt van de Westerkeersluis tot aan de kruising Archangelweg-Spaarndammerdijk.

De tunnel werd nodig nadat er een nieuwe woonwijk werd aangelegd in de Houthavens. De Spaarndammerdijk zou namelijk een obstakel worden in het verkeer tussen de nieuwe en oude wijken ook al reed er relatief weinig bestemmingsverkeer over deze dijk heen. Door het snelverkeer via een tunnel te leiden konden de Tasmanstraat en de Spaarndammerdijk de functie voor plaatselijk verkeer verbeteren.

De tunnel zelf, het overdekte gedeelte, is pakweg 470 meter lang. De hellende stukken aan beide zijden zijn ongeveer 150 meter lang. Op 5 februari 2018 is de tunnel officieel in gebruik genomen.

De IJtunnel

De IJtunnel werd geopend op 30 oktober 1968. Het is de tunnel die het centrum van Amsterdam met het stadsdeel Amsterdam-Noord verbindt. Dit alles gaat onder het IJ door. De tunnel is een onderdeel van de doorgaande route die vanaf de ringweg A10 in Noord via de Nieuwe Leeuwarderweg, Valkenburgerstraat, Weesperstraat, Wibautstraat en Gooiseweg bij Duivendrecht aansluit op de A10. De totale lengte van de tunnel is 1682 meter (inclusief op- en afritten). Het gesloten deel van de tunnel is 1039 meter lang. En het laagste punt van de weg ligt op 20,32 meter onder NAP.

Ventilatoren, opgesteld in twee ventilatiegebouwen op de IJ-oevers, blazen schone lucht via onder het wegdek aangebrachte kokers en openingen in de tunnelwanden in de verkeersruimten en zuigen de vuile lucht af. Via 22 bewakingscamera’s wordt het verkeer in de tunnel gecontroleerd. Verwarmingselementen in het wegdek zorgen ervoor dat de vorming van ijzel wordt verhinderd. Ook wordt er met een computer aangestuurd hoe sterk de lichtintensiteit van het begin en einde van de tunnel is.

De verkeersroute door de IJtunnel is vormgegeven als stadsautoweg, bestaande uit twee gescheiden rijbanen, elk met twee rijstroken. Dit wegprofiel wordt aan de noordzijde voortgezet tot de A10 en aan de zuidzijde tot de Prins Hendrikkade, waarna het profiel versmalt tot één rijstrook voor elke rijrichting.

Ben je benieuwd geraakt naar ÆVO en haar projecten en ben je benieuwd wat zij voor uw toekomst kunnen betekenen? En wil jij ook aan gave infra-kunstwerken werken die de doorstroming op gang houden?

Kijk dan voor onze vacatures op: www.werkenbijaevo.nl of stuur een mail naar: solliciteren@AEVO.nl