IoT in de natte infra

IoT in de natte infra - Momenteel is ÆVO in opdracht van Havenbedrijf Rotterdam bezig met revisiewerkzaamheden aan de brug op het Binnenhoofd Rozenburgsesluis. Dit betreft een inspectie aan de lagertonnen van het hoofddraaipunt van de brug. Om dit werk veilig uit te kunnen voeren is de brug naar een vastzetinrichting gedraaid en geborgd in openstand. Gelukkig zijn er op dit project 2 bruggen zodat de overlast voor autoverkeer beperkt blijft!

Parallel hieraan is ÆVO bezig met een onderzoek naar het mogelijk maken van draadloos datatransport in de natte infra. Deze IoT-toepassingen waaronder innovatieve sensoren en dataplatforms moeten gaan zorgen voor een hogere beschikbaarheid en winst in onderhoud. Daarover binnenkort meer!