Duurzaamheid in de praktijk - Digitalisering voor datageoriënteerd onderhoud

Als specialist in slimme bruggen, tunnels en sluizen draagt ÆVO bij aan een duurzame infrastructuur. Ook in onze eigen operatie hebben wij duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Want we nemen maatschappelijk verantwoordelijk ondernemen serieus en onze opdrachtgevers, overheden, vragen om duurzaamheid. In een serie blogs vertelt directeur Corné van Dravik over onze ambities en onze praktische invulling van duurzaamheid. Deze keer bespreekt hij Dr. Bridge, onze oplossing voor duurzaam, datageoriënteerd onderhoud.

Droom

Het begon met een droom over een groot scherm op ons kantoor waar alle meldingen en alarmen binnenkomen van de objecten die we in beheer hebben voor onze opdrachtgevers. Denk aan een sluis die zich raar gedraagt, een motorstroom die te hoog is, bepaalde bedieningstijden die oplopen. Als we tijdig reageren op zulke signalen die duiden op afwijking van de normale operatie, kunnen we storingen en onherstelbare schade voorkomen. Dat is de gedachte achter voorspellend onderhoud, of zoals het in Engels zo mooi heet, predictive maintenance.

Risicogestuurd

We zijn daarom Dr. Bridge gaan ontwikkelen, als een digitale oplossing voor risicogestuurd onderhoud. We noemen het ook wel datageoriënteerd onderhoud, want alles begint met data over de toestand van de objecten. Die data halen we uit de PLC-besturingssystemen en alle sensoren op en rond de objecten. Met slimme algoritmes verwerken we de data tot gegevens over de conditie van de objecten. Uiteindelijk resulteert dat in de informatie die op dat grote scherm komt te staan. Natuurlijk vergt dit een investering door ons en onze opdrachtgevers, dus overleggen we eerst met hen voor welk object het wel of niet zinvol is. Het is immers niet bij elke brug onoverkomelijk als die even in storing zou gaan. Daarbij kijken we uiteraard ook goed naar de cybersecurity en zorgen we voor veilige online verbindingen.

Slim onderhoud

We doen dit alles natuurlijk om het onderhoud effectief en efficiënt uit te voeren en uiteindelijk kosten te besparen voor onze opdrachtgevers. Tegelijk is het ook heel duurzaam. Het begint er al mee dat we de objecten op afstand kunnen monitoren en er dus niet elke keer fysiek met onze auto’s naar toe moeten. Veel belangrijker nog is dat een installatie door slim onderhoud veel langer kan meegaan. Door op tijd storingen te verhelpen en (bijna) versleten) componenten te vervangen, voorkomen we dat onherstelbare schade kan optreden en een installatie te vroeg helemaal moet worden vervangen.

Impact op omgeving

Ook op de omgeving heeft de inzet van Dr. Bridge een positieve, duurzame impact. Als wij tijdig kunnen ingrijpen, zullen er minder kort- of langdurende storingen optreden. Daardoor ontstaan er minder files van auto’s met draaiende motor voor bijvoorbeeld een brug in storing. Ook hoeven auto’s minder om te rijden over sluiproutes door buurten. Om nog maar te zwijgen over schepen die stilliggen of moeten omvaren vanwege een defecte sluis. Kortom, Dr. Bridge werkt zowel economisch als milieutechnisch duurzaam.

Slimme samenwerking

Voor onze bescheiden omvang is de ontwikkeling van Dr. Bridge een flinke investering in tijd, energie en geld. We doen het daarom in samenwerking met zusterbedrijven die werken voor de industrie. Want ook op machines, productielijnen en procesinstallaties heeft datageoriënteerd onderhoud met behulp van Dr. Bridge een duurzame impact. Voor slim onderhoud moet je ook slim samenwerken.