Amsterdam samen met ÆVO naar de volgende stap!

Gemeente Amsterdam heeft het service- & onderhoudscontract voor de tunneltechnische installaties van de IJtunnel, Spaarndammertunnel, Michiel de Ruijtertunnel en de Verkeerscentrale Amsterdam voor de komende vier jaar gegund aan ÆVO. We zijn ontzettend blij en danken Gemeente Amsterdam voor het getoonde vertrouwen in onze aanpak en organisatie. We bouwen hiermee voort op de basis die we de afgelopen vier jaar samen hebben gelegd. 

Amsterdam, 12-2-2020 

De drie gemeentelijke wegtunnels liggen op plusnet-corridors, de backbone van het verkeerssysteem in Amsterdam. Het waarborgen van de veiligheid en beschikbaarheid van de tunnels kan alleen door accuraat en tijdig preventief en correctief onderhoud én storingsopvolging. Een juiste uitvoering heeft hiermee rechtstreeks een groot effect op de bereikbaarheid van de stad Amsterdam.  

Om de veiligheid en beschikbaarheid van de tunnels te waarborgen zet ÆVO in op het optimaliseren van het risico gestuurd onderhoud aan de IJtunnel en het versneld implementeren van dit unieke concept bij de Spaarndammertunnel en Michiel de Ruijtertunnel. Risico gestuurd onderhoud is een kostenefficiënte en integrale aanpak voor het vermijden, reduceren of elimineren van beschikbaarheidsrisico’s of de gevolgen hiervan. Hiervoor maken we gebruik van bewezen onderhoudsprocessen welke gebaseerd zijn op Reliability Centred Maintenance. Deze methodiek is speciaal ontwikkeld voor toepassing op machines of (deel)installaties met een hoog veiligheidsrisico, of als er hoge eisen worden gesteld aan de beschikbaarheid, zoals dat bij deze tunnels het geval is.  

Komende periode staat in het teken van gezamenlijke afstemming over de invulling en inrichting van het contract in ons onderhoudsmanagement systeem en bijbehorende processen. Daarnaast zal een start gemaakt worden met de invulling van het risico gestuurd onderhoud waarbij de prioriteit ligt bij de veiligheidskritische deelinstallaties. Dit alles op een duurzame en verantwoorde manier. 

Samen naar de volgende stap!