Missie en kernwaarden

ÆVO beleeft techniek. We zijn gedreven om technologie in te zetten om impact te maken. We bieden engineers een podium voor hun expertise en maken techniek weer aantrekkelijk. De medewerkers van team ÆVO hebben een passie voor techniek en leveren de wereld fantastische oplossingen door gebruik en integratie van de laatste en nieuwste technologieën. Samen met onze partners en klanten behalen we successen die een impact hebben op de maatschappij. We nemen verantwoordelijkheid voor het succes van onze klanten door het mogelijk maken van techniek. 

Kernwaarden

Bij ÆVO hanteren we vijf belangrijke kernwaarden. Dit zijn de regels en grenzen die de cultuur en persoonlijkheid van ons bedrijf definiëren. Onze kernwaarden zijn Verantwoordelijk, Eerlijk Professioneel, Origineel, Eén Team en Leef Vandaag!. Lees er hier meer over. 

  • Verantwoordelijk

We houden ons aan afspraken en zijn een betrokken en betrouwbare partner. Als geen ander zijn we ons ervan bewust dat de taken en plichten naar behoren dienen te worden uitgevoerd. Dankzij een hoge mate van verantwoordelijkheid en betrokkenheid bieden we uitmuntende dienstverlening. 

  • Eerlijk Professioneel

Werkzaamheden op een gestructureerde, verantwoordelijke, vakkundige, integere en goed georganiseerde wijze uitvoeren zonder dat mensen, het milieu of de economie in gevaar komt. We kennen onze klanten en stellen samen het doel en project vast. We zijn geen offertefabriek, maar bieden maatwerk en kwaliteit tegen een scherpe maar eerlijke prijs. 

  • Origineel

Met originele en innovatieve oplossingen komen voor problemen, een nieuwe aanpak, werkwijze of product bedenken. Zicht met een onderzoekende en nieuwsgierige geest richten op toekomstige vernieuwing van strategie, producten, diensten en markten. 

  • Eén Team

Wij zijn samen ÆVO. Opdrachtgevers maken gebruik van alle kennis en kunde in de gehele organisatie. Door de verschillende achtergronden en ervaringen bij veel verschillende opdrachtgevers kennen we de best practices en de markt. Klanten behoren ook tot team ÆVO door intensieve samenwerking gericht op de lange termijn. Wij gaan onderling met elkaar om zoals we zelf ook behandeld willen worden.

  • Leef Vandaag!

Bij ÆVO vinden we werkplezier belangrijk. Je leeft niet om te werken, maar je leeft tíjdens je werk. Om dit te bereiken, zetten we in op een goede werk-privébalans. Wanneer er vanuit de werkgever aandacht is voor jouw privésituatie, dan ga je met plezier naar je werk. Dit plezier straal je uit. Niet alleen naar collega’s, maar ook naar opdrachtgevers. Jouw plezier en enthousiasme werken aanstekelijk. 

NEN 3140 inspecties HHR

Infra-objecten zoals bruggen, sluizen, gemalen en tunnels; moeten voldoen aan verschillende veiligheidseisen. Hierbij is het voorkomen van elektrocutie en kortsluitingen altijd beter dan genezen. Door de elektrotechnische installaties te laten voldoen aan de NEN3140 norm, wordt de veiligheid en betrouwbaarheid gegarandeerd.

Onderhoud van infra kunstwerken Havenbedrijf Rotterdam
NEN 3140 inspecties HHR
Onderhoud van infra kunstwerken Havenbedrijf Rotterdam

Het Havenbedrijf Rotterdam beheert, exploiteert en ontwikkelt het haven- en industriegebied van Rotterdam. Het Havenbedrijf richt zich op een duurzame, veilige en attractieve haven die voldoet aan hoge maatschappelijke eisen. Het onderhouden van kunstwerken zoals de vele bruggen, sluizen, gemalen en tunnels is hiervoor van groot belang voor het Havenbedrijf.

Service & Onderhoud
Spaarndammertunnel
Onderhoud van infra kunstwerken Havenbedrijf Rotterdam
Service & Onderhoud <br>Spaarndammertunnel

De in 2018 geopende Spaarndammertunnel is een nieuwe autotunnel die het centrum van Amsterdam verbindt met Amsterdam-West en moet het verkeer van de nieuwe woonwijk in de Houthavens ontlasten.

Rozenburgsesluis
Service & Onderhoud
Spaarndammertunnel
Rozenburgsesluis

De Rozenburgsesluis – vernoemd naar het stadje Rozenburg – verbindt het Calandkanaal met het Hartelkanaal. In 2018 is deze sluis in groot onderhoud gegaan omdat het einde van de technische levensduur van de hydrauliek en de elektrische installatie naderde. Pompen, slangen, deur- en schuifcilinders en de besturingsinstallatie van alle acht sluisdeuren moest worden vervangen. Na de werkzaamheden moet de sluis in ieder geval tot 2038 weer operationeel zijn.

 

Service & onderhoud
IJtunnel Amsterdam
Rozenburgsesluis
Service & onderhoud <br>IJtunnel Amsterdam

De IJtunnel is een van de belangrijkste objecten in het verkeerssysteem van Amsterdam. De IJtunnel verbindt het stadscentrum met Amsterdam-Noord en is onderdeel van de ringweg A10. Om een hoge beschikbaarheid van de tunnel, en dus een goede doorstroom van het verkeer, te kunnen garanderen; is risico gestuurd onderhoud van de installaties van essentieel belang. ÆVO verantwoordelijk voor het risico gestuurd, preventief en correctief, onderhoud van alle installaties van de ruim 1600 meter lange IJtunnel.

Erasmusbrug Rotterdam
Service & onderhoud
IJtunnel Amsterdam
Erasmusbrug Rotterdam

Rotterdam heeft een groot aantal bruggen om verschillende delen van de stad en het havengebied te kunnen verbinden. Deze bruggen zijn na al die jaren al wat verouderd, met name de installaties. Na verloop van jaren worden deze dan ook aangepast en voldoen deze weer aan de huidige stand van techniek en regelgeving.

Koninginnebrug Rotterdam
Erasmusbrug Rotterdam
Koninginnebrug Rotterdam

Rotterdam heeft een groot aantal bruggen om verschillende delen van de stad en het havengebied te kunnen verbinden. Deze bruggen zijn na al die jaren al wat verouderd, met name de installaties. Na verloop van jaren worden deze dan ook aangepast en voldoen deze weer aan de huidige stand van techniek en regelgeving.

Rijnhavenbrug Rotterdam
Koninginnebrug Rotterdam
Rijnhavenbrug Rotterdam

Rotterdam heeft een groot aantal bruggen om verschillende delen van de stad en het havengebied te kunnen verbinden. Deze bruggen zijn na al die jaren al wat verouderd, met name de installaties. Na verloop van jaren worden deze dan ook aangepast en voldoen deze weer aan de huidige stand van techniek en regelgeving.

Lodewijk Pincoffsbrug Rotterdam
Rijnhavenbrug Rotterdam
Lodewijk Pincoffsbrug Rotterdam

Rotterdam heeft een groot aantal bruggen om verschillende delen van de stad en het havengebied te kunnen verbinden. Deze bruggen zijn na al die jaren al wat verouderd, met name de installaties. Na verloop van jaren worden deze dan ook aangepast en voldoen deze weer aan de huidige stand van techniek en regelgeving.

Binnenhavenbrug Rotterdam
Lodewijk Pincoffsbrug Rotterdam
Binnenhavenbrug Rotterdam

Rotterdam heeft een groot aantal bruggen om verschillende delen van de stad en het havengebied te kunnen verbinden. Deze bruggen zijn na al die jaren al wat verouderd, met name de installaties. Na verloop van jaren worden deze dan ook aangepast en voldoen deze weer aan de huidige stand van techniek en regelgeving.

Piekbrug Rotterdam
Binnenhavenbrug Rotterdam
Piekbrug Rotterdam

Rotterdam heeft een groot aantal bruggen om verschillende delen van de stad en het havengebied te kunnen verbinden. Deze bruggen zijn na al die jaren al wat verouderd, met name de installaties. Na verloop van jaren worden deze dan ook aangepast en voldoen deze weer aan de huidige stand van techniek en regelgeving.

Spoorweghavenbrug Rotterdam
Piekbrug Rotterdam
Spoorweghavenbrug Rotterdam

Rotterdam heeft een groot aantal bruggen om verschillende delen van de stad en het havengebied te kunnen verbinden. Deze bruggen zijn na al die jaren al wat verouderd, met name de installaties. Na verloop van jaren worden deze dan ook aangepast en voldoen deze weer aan de huidige stand van techniek en regelgeving.

Service & Onderhoud Hartelsluis
Spoorweghavenbrug Rotterdam
Service & Onderhoud Hartelsluis

Het Havenbedrijf Rotterdam beheert, exploiteert en ontwikkelt het haven- en industriegebied van Rotterdam. Het Havenbedrijf richt zich op een duurzame, veilige en attractieve haven die voldoet aan hoge maatschappelijke eisen. Het onderhouden van kunstwerken zoals de vele bruggen, sluizen, gemalen en tunnels is hiervoor van groot belang voor het Havenbedrijf.

Kennismanagement Oosterscheldekering
Service & Onderhoud Hartelsluis
Kennismanagement Oosterscheldekering

Om assetmanagement van een kunstwerk goed uit te kunnen uitvoeren is objectkennis en de juistheid ervan enorm belang. Foute of onvolledige informatie kan leiden tot schade en niet juist functioneren van de stormvloedkering en heeft dus direct invloed op het risico van het falen van de kering.

Vervangen besturingsinstallatie Brouwersspuisluis
Kennismanagement Oosterscheldekering
Vervangen besturingsinstallatie Brouwersspuisluis

De brouwersspuisluis verbindt de Noordzee met de Grevelingen en vormt de doorgang door het zevende deltawerk; de Brouwersdam. Doorgaans staat de sluis vrijwel het hele jaar, op twee maanden in de herfst na, open. De sluis is in de jaren 70 gerealiseerd en de besturingsinstallatie is in 2016 aan het einde van haar levensduur gekomen. Daarom heeft Rijkswaterstaat opdracht gegeven om de besturingsinstallatie te vervangen en moet de besturingslocatie worden aangepakt om mogelijk te maken dat de sluis bestuurt wordt vanuit het HMC in Middelburg en Rijswijk. Een goede samenwerking in eerdere projecten, heeft ertoe geleid tot de opdracht voor ÆVO om het vervangingswerk te realiseren.

Parkeerbegeleidingssysteem
Vervangen besturingsinstallatie Brouwersspuisluis
Parkeerbegeleidingssysteem

Het parkeerbegeleidingssysteem informeert het wegverkeer over de snelste P-routes en de beschikbaarheid van parkeerplaatsen. De Nederlandse Bewegwijzeringsdienst is verantwoordelijk voor deze systemen in heel Nederland. Het parkeerbegeleidingssysteem van Rotterdam wordt bestuurd vanuit de centrale van de gemeente Rotterdam. ÆVO heeft de opdracht gekregen om het systeem te ontwerpen, realiseren, onderhouden en 24/7 storingsdienst te bieden.

Hoogteborden Rotterdam
Parkeerbegeleidingssysteem
Hoogteborden Rotterdam

Om de scheepvaart verantwoord onder een brug te laten varen zijn doorvaarhoogteborden noodzakelijk. In Rotterdam staan deze bruggen onder meer op de Willemsbrug, op het landhoofd Leuve- en Prinsenhoofd en onder de Erasmusbrug. De borden informeren de scheepvaart wat de doorvaarhoogte van een betreffende brug is, zodat aanvaringen voorkomen kunnen worden. Het onderhoud van deze hoogteborden was in beheer van ÆVO.

Missie en kernwaarden

Meer weten?

Samen van uitdagingen successen maken?