Kennismanagement bij de Oosterschelde kering

Technische kennisborging is van essentieel belang voor goede operatie en assetmanagement van complexe installaties in het nu en in de toekomst. ÆVO kennismagement verzekert deze borging door gestructureerde vastlegging van deze kennis (elektrisch en werktuigbouwkundig) voor de Oosterscheldekering, zodat we ook in de toekomst de kracht van de zee onder controle houden.

Reader Interactions