Vraag een
screening aan!

Technische installaties in de infra moeten voldoen aan de geldende onderhouds- en veiligheidseisen, maar heeft u een beeld van de huidige staat? Stel dat er een defect optreedt. Voorkomen is altijd beter dan genezen! Zorg dat u inzicht heeft in de staat van uw installatie. ÆVO screent uw installatie en stelt een toestandsrapport op. 

Unieke methode voor screening en rapportage

ÆVO heeft een unieke methode ontwikkeld om de screening en rapportage uit te voeren. Wij hanteren het Analyse Report by ÆVO, ook wel ARA genoemd. Met dit rapport krijgt u inzicht in de staat waarin uw installatie verkeert. U kunt kiezen uit twee verschillende screenings, een standaard screening en een uitgebreide screening. Bij de standaard screening weet u binnen één week hoe u ervoor staat en bij de uitgebreide screening heeft u binnen vier weken inzicht. Onze specialisten voeren een toestandsinspectie uit en screenen uw installatie op tekortkomingen en benodigd onderhoud. Zo komt u niet meer voor verrassingen te staan en werkt u preventief aan uw kunstwerken zodat uitval en bijkomende veiligheidsrisico’s geminimaliseerd worden

De 5 voordelen van onze screening

 • ontzorging doordat uw installaties de status ‘veilig’ hebben;

 • eenduidige kwalificatie van de technische staat van alle bouwdelen;

 • handhaving van de kwaliteit van uw objecten;

 • vergelijking van kwaliteit tussen uw objecten;

 • inzicht in onderhoudskosten en operationele risico’s: mogelijkheid tot tijdige en effectieve toewijzing van financiële middelen. 

Kennis en competenties van ÆVO

Infrastructurele kunstwerken vragen om specialistische kennis en een innovatieve aanpak. Wij hebben een brede range aan technische competenties in huis om de technische staat van onderhoud van uw object of installatie te controleren en te beoordelen. Daarbovenop hebben we de kennis en competenties in huis om deze inspectiedata inzichtelijk te maken in toestandsrapportages en een analyserapport met instandhoudingsadviezen. Dit zorgt voor betrouwbaarheid, uniformiteit, overzicht, inzicht én waarborging! 

Onze technici voeren onder andere de volgende inspecties uit:

 • elektrotechnische installaties volgens NEN 1010, NEN EN 50110 en NEN 3140;
 • veiligheid van beweegbare bruggen volgens NEN 6787;
 • nul-inspecties of inspecties volgens de NEN 2767-methodiek;
 • bepaling van de status van besturingssystemen, en lage- en midden spanning installaties.
   

Vraag een screening aan!

Wilt u een screening aanvragen? Schroom niet en neem vandaag nog contact met ons op! Wij screenen uw installatie en stellen een toestandsrapport op. Uiteraard kunt u ook een voorbeeld downloaden van een toestandsrapportage. Zo krijgt u een beeld van de inzichten die wij u voorzien.