Duurzaamheid bij ÆVO

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) zijn belangrijke waarden voor ÆVO. Vanwege het maatschappelijke belang en onze wens om maatschappelijk verantwoord te ondernemen, streven we bij de uitvoering van al onze projecten naar een gezonde balans tussen People, Planet en Profit. 

People

De werknemers van ÆVO zijn de belangrijkste assets van het bedrijf waardoor het MVO-aspect People zeer belangrijk is. Gezonde werknemers (laag ziekteverzuim), een veilige werkomgeving (geen ongevallen) en een goede ontwikkeling (opleidingsmogelijkheden) staan bij ÆVO al jaren hoog in het vaandel en zullen te aller tijden de aandacht houden.

Planet

ÆVO is zich bewust van de milieu-impact van de organisatie en heeft daardoor een verantwoorde kantoorhuishouding met betrekking tot energieverbruik, materiaalverbruik, afvalstromen en de mobiliteitsstromen. Om de uitstoot van ÆVO inzichtelijk te maken wordt jaarlijks een CO2 rapportage gemaakt. Deze rapportage bevat ook mogelijke plannen om de uitstoot te verminderen en het beleid van ÆVO met betrekking tot de CO2 uitstoot. Een van de initiatieven van ÆVO is het compenseren van de CO2 uitstoot van ons wagenpark door middel van een investering in een bosbeschermingsproject via de organisatie Trees for All.

Profit

ÆVO maakt maandelijks financiële rapportages waarbij alle kosten worden weggezet tegenover de inkomsten, waarbij ÆVO verantwoordelijk is voor haar eigen cijfers. Door gebruik te maken van de regionale vestigingen van ImProvia worden projecten veelal bij en voor regionale klanten uitgevoerd.

Stakeholders

ÆVO hecht veel waarde aan een goede dialoog met haar stakeholders, waarbij ook de belangrijkste pijlers van het MVO meegenomen worden en wordt stilgestaan bij de duurzaamheidsambities van deze stakeholders. Tot de stakeholders rekent ÆVO haar opdrachtgevers, leveranciers, samenwerkingspartners en medewerkers. Het MVO beleid van ÆVO is afgestemd met de belangrijkste stakeholders en is mede gebaseerd op de zaken die zij belangrijk vinden. In de toekomst blijft ÆVO haar stakeholders daarom actief informeren door middel van mailings en duurzaamheidsjaarverslagen over het MVO-beleid en -activiteiten. Eventuele vragen en opmerkingen kunnen via mvo@aevo.nl worden ingediend.

NEN-EN-ISO 14001:2015

Om onze milieuprestaties te verbeteren, maken we bij ÆVO gebruik van de norm NEN-EN-ISO 14001. ISO 14001 is de mondiale norm voor milieumanagement. Het specificeert de eisen van een milieumanagementsysteem dat een organisatie kan gebruiken om milieuprestaties te verbeteren. ÆVO voldoet sinds 2021 aan de norm. Zo kunnen wij op systematische wijze onze milieuverantwoordelijkheden managen die bijdragen aan de milieupijler van duurzaamheid.

CO2-Prestatieladder niveau 5

ÆVO voldoet aan de CO2-Prestatieladder. Dit is een duurzaamheidsinstrument dat Nederlandse bedrijven en overheden helpt bij het reduceren van CO2 en van kosten. De prestatieladder bestaat uit vijf niveaus. Tot en met niveau 3 gaat een organisatie aan de slag met de uitstoot van de eigen organisatie (en alle projecten). Bij niveau 4 en 5 wordt er ook werk gemaakt van de CO2-uitstoot in de keten en sector. ÆVO heeft in 2021 niveau 5 van de CO2-Prestatieladder behaald. Lees hier meer informatie op de website van CO2-Prestatieladder.

Meer weten
over duurzaamheid?