Dr. Bridge: oplossing voor datageoriënteerd onderhoud

Maak kennis met Dr. Bridge, een uniek smart technology-concept van ÆVO. Dr. Bridge is een oplossing voor risicogestuurd onderhoud. Of beter gezegd: een oplossing voor datageoriënteerd onderhoud. Met Dr. Bridge kunnen we vanuit kantoor de tunnels, bruggen en sluizen zien. Er verschijnt een melding wanneer er onderhoud nodig is (voorspelling). Hierdoor hoeven we niet meer fysiek naar de tunnel toe om het onderhoud te signaleren.


Zo werkt Dr. Bridge

We halen digitale data uit de PLC-besturingssystemen van bijvoorbeeld een sluis, bedoeld voor het herkennen van afwijkingen van beweegbare patronen. We trainen algoritmes om die afwijkingen te detecteren, waarbij we ons nu richten op de toevoeging van sensoren voor trillingsmetingen van lagers. Naast PLC’s kunnen we de data ook halen uit sensoren, die al in de installatie zitten of die we er nieuw aan toevoegen. Denk aan meetsensoren voor temperaturen, waterstanden, windrichtingen et cetera. 

Doel: geen stilstand aan tunnels, bruggen en sluizen

Op ons kantoor in Halsteren hangen schermen waarop alarmmeldingen binnenkomen. Ziet Dr. Bridge iets wat hij niet kan plaatsen, dan gaan onze onderhoudstechnici erheen – nog voordat er daadwerkelijk sprake is van een storing. Zo worden we niet meer gebeld voor een storing, maar in ons systeem zien we dat er een situatie aan het ontstaan is die kan leiden tot een storing. Het uiteindelijke doel? Geen stilstand, een continue verlenging van levensduur en minder benodigde investeringen in assets. 

Dr. Bridge wordt momenteel ontwikkeld in samenwerking met ExRobotics. Deze organisatie maakt, net als ÆVO, deel uit van FMI ImProvia Group en FMI Engineering. ExRobotics ontwikkelt rijdende robots die in fabrieken en productielocaties lekkages, explosiegevaar en andere gevaren kunnen detecteren. Deze robots zijn hightech en beschikken over inventieve hardware én software. De technici bij ExRobotics zijn continu bezig met machine learning. Als zusterbedrijf plukt ÆVO hier de vruchten van.

Meer weten over Dr. Bridge?