Innovaties & duurzaamheid
bij ÆVO

Onze engineers ontwerpen, bouwen, beheren, inspecteren en onderhouden de techniek achter (natte) kunstwerken en bewegingswerken. Wij werken hierbij aan de toekomst. We evolueren en onze oplossingen worden met de tijd steeds sterker. We innoveren en passen steeds slimmere toepassingen toe. Zoals bruggen, tunnels en sluizen de verbinding vormen tussen waar u vandaan komt en waar u naartoe wilt, zo vormt ÆVO de link tussen de infra van vandaag en de techniek en infrastructuur van morgen.

Gericht op de toekomst

Deze toekomstgerichte en innovatieve werkwijze noemen wij ook wel het ÆVO-DNA. Alle onze medewerkers hebben ditzelfde DNA. Zo kijken onze engineers voorbij traditioneel onderhoud en ze vinden efficiëntere oplossingen voor predictive maintenance. Techneuten die ervan overtuigd zijn dat smart technology de wereld van de infra gaat veranderen. Zodat tunnels zelf om hun onderhoud vragen, sluizen automatisch data verzamelen of bruggen niet alleen energie verbruiken, maar ook energie opleveren. En onze opdrachtgevers zorgeloos de toekomst tegemoet kunnen.

Duurzaam in verbinding

Wanneer je je blik op de toekomst richt, dan ontkom je er niet aan om na te denken over duurzaamheid. Want welke wereld is er in de toekomst? We hebben een heel grote invloed op de wereld van morgen, bijvoorbeeld door het terugdringen van de CO2-uitstoot. Bij ÆVO hebben we de ambitie om in de nabije toekomst klimaatneutraal te zijn en circulair te werken. Dit betekent CO2-reductie, hergebruik van materialen en minder (tot geen) gebruik van primaire grondstoffen. We richten ons op het verminderen van onze eigen CO2-uitstoot en op onze invloed als infraprofessional. We willen samen met u toewerken naar bruggen en sluizen die langer meegaan, minder energie verbruiken én minder vaak stil liggen (downtime). 

Maak kennis met Dr. Bridge, een uniek smart technology-concept van ÆVO. Dr. Bridge is een oplossing voor risicogestuurd onderhoud. Of beter gezegd: een oplossing voor datageoriënteerd onderhoud. Met Dr. Bridge kunnen we vanuit kantoor de tunnels, bruggen en sluizen zien. Er verschijnt een melding wanneer er onderhoud nodig is (voorspelling). Dit zorgt uiteindelijk voor minder stilstand van tunnels, bruggen en sluizen.

Het onderhoud van infrastructuur staat voor een uitdaging. Gangbare onderhoudstechnieken volstaan niet meer, zoals periodiek preventief onderhoud of repareren wat al kapot is. Voorkomen is immers beter dan genezen. Er is een omschakeling nodig. Een omschakeling naar Just in Time-onderhoud (JIT). Wat houdt dit in? Het onderhoud vindt plaats vóórdat de installatie of het systeem een defect vertoont. Dit onderhoud is ook niet té vroeg, want dit zorgt voor onnodige kosten. Dit wordt predictive maintenance of te wel voorspellend onderhoud genoemd. ÆVO maakt bij predictive maintenance gebruik van verschillende databronnen. Deze data wordt verzameld en aan elkaar gekoppeld. Zo kan er tijdig een voorspelling gedaan worden. 

Bij ÆVO hebben we een uniek smart technology-concept bedacht, namelijk Dr. Bridge. Dr. Bridge is een oplossing voor voorspellend onderhoud. Of beter gezegd: een oplossing voor datageoriënteerd onderhoud. Met Dr. Bridge kunnen we vanuit kantoor de tunnels, bruggen en sluizen zien. Er verschijnt een melding wanneer er onderhoud nodig is (voorspelling). Hierdoor hoeven we niet meer fysiek naar de tunnel toe om het onderhoud te signaleren. 

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) zijn belangrijke waarden voor ÆVO. Vanwege het maatschappelijke belang en onze wens om maatschappelijk verantwoord te ondernemen, streven we bij de uitvoering van al onze projecten naar een gezonde balans tussen People, Planet en Profit. 

Michiel de Ruyterbrug op Urk

De Michiel de Ruyterbrug is een belangrijke schakel in de verkeersroute richting de nieuwe Zeeheldenwijk en de verbinding tussen de Urkerweg en Domineesweg. Daarnaast is de brug een onderdeel van het netwerk van Flevolandse bruggen dat centraal wordt bediend.

Beheer en onderhoud van tunnel-technische installaties Vlaketunnel en Dampoortaquaduct.
Michiel de Ruyterbrug op Urk
Beheer en onderhoud van tunnel-technische installaties Vlaketunnel en Dampoortaquaduct.

De uitdaging van digitale veiligheid voor kritische infrastructuur.

ÆVO, de specialist in slimme bruggen, tunnels en sluizen heeft bij beide zowel de Vlaketunnel als het Dampoortaquaduct te maken gekregen met een gedateerde installatie. “Op technisch vlak moesten we daarom een stap maken om de veiligheid verder te verbeteren”, volgens onze Consultant Engineer.

Service & onderhoud
IJtunnel Amsterdam
Beheer en onderhoud van tunnel-technische installaties Vlaketunnel en Dampoortaquaduct.
Service & onderhoud <br>IJtunnel Amsterdam

De IJtunnel is een van de belangrijkste objecten in het verkeerssysteem van Amsterdam. De IJtunnel verbindt het stadscentrum met Amsterdam-Noord en is onderdeel van de ringweg A10. Om een hoge beschikbaarheid van de tunnel, en dus een goede doorstroom van het verkeer, te kunnen garanderen; is risico gestuurd onderhoud van de installaties van essentieel belang. ÆVO verantwoordelijk voor het risico gestuurd, preventief en correctief, onderhoud van alle installaties van de ruim 1600 meter lange IJtunnel.

NEN 3140 inspecties HHR
Service & onderhoud
IJtunnel Amsterdam
NEN 3140 inspecties HHR

Infra-objecten zoals bruggen, sluizen, gemalen en tunnels; moeten voldoen aan verschillende veiligheidseisen. Hierbij is het voorkomen van elektrocutie en kortsluitingen altijd beter dan genezen. Door de elektrotechnische installaties te laten voldoen aan de NEN3140 norm, wordt de veiligheid en betrouwbaarheid gegarandeerd.

Onderhoud van infra kunstwerken Havenbedrijf Rotterdam
NEN 3140 inspecties HHR
Onderhoud van infra kunstwerken Havenbedrijf Rotterdam

Het Havenbedrijf Rotterdam beheert, exploiteert en ontwikkelt het haven- en industriegebied van Rotterdam. Het Havenbedrijf richt zich op een duurzame, veilige en attractieve haven die voldoet aan hoge maatschappelijke eisen. Het onderhouden van kunstwerken zoals de vele bruggen, sluizen, gemalen en tunnels is hiervoor van groot belang voor het Havenbedrijf.

Service & Onderhoud
Spaarndammertunnel
Onderhoud van infra kunstwerken Havenbedrijf Rotterdam
Service & Onderhoud <br>Spaarndammertunnel

De in 2018 geopende Spaarndammertunnel is een nieuwe autotunnel die het centrum van Amsterdam verbindt met Amsterdam-West en moet het verkeer van de nieuwe woonwijk in de Houthavens ontlasten.

Rozenburgsesluis
Service & Onderhoud
Spaarndammertunnel
Rozenburgsesluis

De Rozenburgsesluis – vernoemd naar het stadje Rozenburg – verbindt het Calandkanaal met het Hartelkanaal. In 2018 is deze sluis in groot onderhoud gegaan omdat het einde van de technische levensduur van de hydrauliek en de elektrische installatie naderde. Pompen, slangen, deur- en schuifcilinders en de besturingsinstallatie van alle acht sluisdeuren moest worden vervangen. Na de werkzaamheden moet de sluis in ieder geval tot 2038 weer operationeel zijn.

 

Erasmusbrug Rotterdam
Rozenburgsesluis
Erasmusbrug Rotterdam

Rotterdam heeft een groot aantal bruggen om verschillende delen van de stad en het havengebied te kunnen verbinden. Deze bruggen zijn na al die jaren al wat verouderd, met name de installaties. Na verloop van jaren worden deze dan ook aangepast en voldoen deze weer aan de huidige stand van techniek en regelgeving.

Koninginnebrug Rotterdam
Erasmusbrug Rotterdam
Koninginnebrug Rotterdam

Rotterdam heeft een groot aantal bruggen om verschillende delen van de stad en het havengebied te kunnen verbinden. Deze bruggen zijn na al die jaren al wat verouderd, met name de installaties. Na verloop van jaren worden deze dan ook aangepast en voldoen deze weer aan de huidige stand van techniek en regelgeving.

Rijnhavenbrug Rotterdam
Koninginnebrug Rotterdam
Rijnhavenbrug Rotterdam

Rotterdam heeft een groot aantal bruggen om verschillende delen van de stad en het havengebied te kunnen verbinden. Deze bruggen zijn na al die jaren al wat verouderd, met name de installaties. Na verloop van jaren worden deze dan ook aangepast en voldoen deze weer aan de huidige stand van techniek en regelgeving.

Lodewijk Pincoffsbrug Rotterdam
Rijnhavenbrug Rotterdam
Lodewijk Pincoffsbrug Rotterdam

Rotterdam heeft een groot aantal bruggen om verschillende delen van de stad en het havengebied te kunnen verbinden. Deze bruggen zijn na al die jaren al wat verouderd, met name de installaties. Na verloop van jaren worden deze dan ook aangepast en voldoen deze weer aan de huidige stand van techniek en regelgeving.

Binnenhavenbrug Rotterdam
Lodewijk Pincoffsbrug Rotterdam
Binnenhavenbrug Rotterdam

Rotterdam heeft een groot aantal bruggen om verschillende delen van de stad en het havengebied te kunnen verbinden. Deze bruggen zijn na al die jaren al wat verouderd, met name de installaties. Na verloop van jaren worden deze dan ook aangepast en voldoen deze weer aan de huidige stand van techniek en regelgeving.

Piekbrug Rotterdam
Binnenhavenbrug Rotterdam
Piekbrug Rotterdam

Rotterdam heeft een groot aantal bruggen om verschillende delen van de stad en het havengebied te kunnen verbinden. Deze bruggen zijn na al die jaren al wat verouderd, met name de installaties. Na verloop van jaren worden deze dan ook aangepast en voldoen deze weer aan de huidige stand van techniek en regelgeving.

Spoorweghavenbrug Rotterdam
Piekbrug Rotterdam
Spoorweghavenbrug Rotterdam

Rotterdam heeft een groot aantal bruggen om verschillende delen van de stad en het havengebied te kunnen verbinden. Deze bruggen zijn na al die jaren al wat verouderd, met name de installaties. Na verloop van jaren worden deze dan ook aangepast en voldoen deze weer aan de huidige stand van techniek en regelgeving.

Service & Onderhoud Hartelsluis
Spoorweghavenbrug Rotterdam
Service & Onderhoud Hartelsluis

Het Havenbedrijf Rotterdam beheert, exploiteert en ontwikkelt het haven- en industriegebied van Rotterdam. Het Havenbedrijf richt zich op een duurzame, veilige en attractieve haven die voldoet aan hoge maatschappelijke eisen. Het onderhouden van kunstwerken zoals de vele bruggen, sluizen, gemalen en tunnels is hiervoor van groot belang voor het Havenbedrijf.

Kennismanagement Oosterscheldekering
Service & Onderhoud Hartelsluis
Kennismanagement Oosterscheldekering

Om assetmanagement van een kunstwerk goed uit te kunnen uitvoeren is objectkennis en de juistheid ervan enorm belang. Foute of onvolledige informatie kan leiden tot schade en niet juist functioneren van de stormvloedkering en heeft dus direct invloed op het risico van het falen van de kering.

Vervangen besturingsinstallatie Brouwersspuisluis
Kennismanagement Oosterscheldekering
Vervangen besturingsinstallatie Brouwersspuisluis

De brouwersspuisluis verbindt de Noordzee met de Grevelingen en vormt de doorgang door het zevende deltawerk; de Brouwersdam. Doorgaans staat de sluis vrijwel het hele jaar, op twee maanden in de herfst na, open. De sluis is in de jaren 70 gerealiseerd en de besturingsinstallatie is in 2016 aan het einde van haar levensduur gekomen. Daarom heeft Rijkswaterstaat opdracht gegeven om de besturingsinstallatie te vervangen en moet de besturingslocatie worden aangepakt om mogelijk te maken dat de sluis bestuurt wordt vanuit het HMC in Middelburg en Rijswijk. Een goede samenwerking in eerdere projecten, heeft ertoe geleid tot de opdracht voor ÆVO om het vervangingswerk te realiseren.

Parkeerbegeleidingssysteem
Vervangen besturingsinstallatie Brouwersspuisluis
Parkeerbegeleidingssysteem

Het parkeerbegeleidingssysteem informeert het wegverkeer over de snelste P-routes en de beschikbaarheid van parkeerplaatsen. De Nederlandse Bewegwijzeringsdienst is verantwoordelijk voor deze systemen in heel Nederland. Het parkeerbegeleidingssysteem van Rotterdam wordt bestuurd vanuit de centrale van de gemeente Rotterdam. ÆVO heeft de opdracht gekregen om het systeem te ontwerpen, realiseren, onderhouden en 24/7 storingsdienst te bieden.

Hoogteborden Rotterdam
Parkeerbegeleidingssysteem
Hoogteborden Rotterdam

Om de scheepvaart verantwoord onder een brug te laten varen zijn doorvaarhoogteborden noodzakelijk. In Rotterdam staan deze bruggen onder meer op de Willemsbrug, op het landhoofd Leuve- en Prinsenhoofd en onder de Erasmusbrug. De borden informeren de scheepvaart wat de doorvaarhoogte van een betreffende brug is, zodat aanvaringen voorkomen kunnen worden. Het onderhoud van deze hoogteborden was in beheer van ÆVO.

Cybersecurity: veilig en vertrouwd

Technische installaties worden steeds complexer en systemen worden steeds afhankelijker. Dit kan (cyber)risico’s met zich meebrengen. Cybercriminelen proberen op systemen in te breken en schade aan te richten. Om installaties en systemen te beveiligen tegen dergelijke aanvallen, is het belangrijk om de juiste cybersecuritystrategie toe te passen. Wij hebben veel kennis van veilig werken met ICT en netwerkbeveiliging. Ook hebben wij in eigen dienst een tweetal engineers gecertificeerd als Global Industrial Cyber Security Professional (GICSP). Alle systemen en installaties rusten wij uit met een zeer goede cyberbeveiliging, zodat criminelen geen kans hebben. Dat is veilig en vertrouwd.

Meer weten over predictive maintenance?