Inspecties en ARA

Technische installaties in de infra moeten voldoen aan de geldende onderhouds- en veiligheidseisen, maar heeft u een beeld van de huidige staat? Voorkomen is beter dan genezen! Vraag een ARA aan!

Met een ARA (Analyse Report by ÆVO) krijgt u een goed overzicht van de staat waarin uw installatie verkeerd. Onze specialisten voeren een toestandsinspectie uit en screenen uw installatie op tekortkomingen en benodigd onderhoud. Zo komt u niet meer voor verassingen te staan en werkt u preventief aan uw onderhoudsplannen zodat uitval en veiligheidsrisico's geminimaliseerd worden.

Betrouwbaar
Uniformity
veiligheid
Overzicht
1875573
check_aevo

Onze competenties

ÆVO heeft een brede range aan technische competenties in huis om de technische staat van onderhoud van uw object en/of installatie te controleren en te beoordelen. Daarbovenop hebben we de kennis en competenties in huis om deze inspectiedata inzichtelijk te maken in toestandsrapportages en een analyserapport met instandhoudingsadviezen.

Onze technici voeren onder andere de volgende inspecties uit:

  • Elektrotechnische installaties volgens NEN 1010, NEN EN 50110 en NEN 3140
  • Veiligheid van beweegbare bruggen volgens NEN 6787
  • Nul-inspecties of inspecties volgens de NEN 2767-methodiek
  • Bepaling van de status van besturingssystemen, en lage- en midden spanning installaties.

Download nu een voorbeeld van de ARA en krijg een beeld van de inzichten die wij u voorzien.

 

Download

Samen van uitdagingen successen maken?