MVO & CO2 beleid

Duurzaamheid

ÆVO is een groep onderhoudsspecialisten die als geen ander het spanningsveld tussen gebruik en doelmatig beheer en onderhoud kennen. Vanwege het maatschappelijke belang en de wens van ÆVO om maatschappelijk verantwoord te ondernemen streeft ÆVO bij de uitvoering van al haar projecten naar een gezonde balans tussen People, Planet en Profit. Om dit aantoonbaar te maken en hier een continue verbeterslag te borgen is ÆVO  MVO gecertificeerd.

MVO Prestatieladder

ÆVO heeft gekozen om de MVO certificering via de MVO Prestatieladder te laten verlopen, waarbij MVO als een proces van continue verbetering, gericht op zichzelf en haar omgeving gezien wordt. Voor de MVO Prestatieladder wordt het Kwaliteit Management Systeem daar waar nodig uitgebreid met het MVO beleid van ÆVO. Het beleid van ÆVO heeft een gedegen stakeholderanalyse als basis en is opgebouwd aan de hand van de 33 indicatoren van de MVO Prestatieladder, waarbij dient te worden opgemerkt dat veel indicatoren al gemeengoed zijn bij ÆVO. De werkwijze van ÆVO is door het MVO certificeringstraject niet wezenlijk veranderd. Slechts voor een aantal aandachtspunten diende de werkwijze en het beleid te worden aangescherpt.

Stakeholders

ÆVO hecht veel waarde aan een goede dialoog met haar stakeholders, waarbij ook de belangrijkste pijlers van het MVO meegenomen worden en wordt stilgestaan bij de duurzaamheidsambities van deze stakeholders. Tot de stakeholders rekent ÆVO haar opdrachtgevers, leveranciers, samenwerkingspartners en medewerkers. Het MVO beleid van ÆVO is afgestemd met de belangrijkste stakeholders en is mede gebaseerd op de zaken die zij belangrijk vinden. In de toekomst blijft ÆVO haar stakeholders daarom actief informeren door middel van mailings en duurzaamheidsjaarverslagen over het MVO beleid en activiteiten. Eventuele vragen en opmerkingen kunnen via MVO@AEVO.nl worden ingediend en zullen bekeken en beantwoord worden.

People

De werknemers van ÆVO zijn de belangrijkste assets van het bedrijf waardoor het MVO-aspect People zeer belangrijk is. Gezonde werknemers (laag ziekteverzuim), een veilige werkomgeving (geen ongevallen) en een goede ontwikkeling (opleidingsmogelijkheden) staan bij ÆVO al jaren hoog in het vaandel en zullen te aller tijden de aandacht houden.

Planet

ÆVO is zich bewust van de milieu-impact van de organisatie en heeft daardoor een verantwoorde kantoorhuishouding met betrekking tot energieverbruik, materiaalverbruik, afvalstromen en de mobiliteitsstromen. Om de uitstoot van ÆVO inzichtelijk te maken wordt jaarlijks een CO2 rapportage gemaakt. Deze rapportage bevat ook mogelijke plannen om de uitstoot te verminderen en het beleid van ÆVO met betrekking tot de CO2 uitstoot. Een van de initiatieven van ÆVO is het compenseren van de CO2 uitstoot van ons wagenpark door middel van een investering in een bosbeschermingsproject via de organisatie Trees for All.

Profit

ÆVO maakt maandelijks financiële rapportages waarbij alle kosten worden weggezet tegenover de inkomsten, waarbij ÆVO verantwoordelijk is voor haar eigen cijfers. Door gebruik te maken van de regionale vestigingen van ImProvia worden projecten veelal bij en voor regionale klanten uitgevoerd.

CO2 beleid van ÆVO

ÆVO (onderdeel van FMI ImProvia) heeft een duidelijk CO2 beleid, welke kan worden gelezen in de onderstaande rapportages.