Actie in Aanbestedingswereld voor aanbestedingen!

Het COVID-19 virus heeft nu al een aantal weken haar greep op onze samenleving gehad. Afgelopen woensdag kwam er vanuit de persconferentie van de regering naar voren dat de “intelligente lockdown” maatregelen op een geleidelijk tempo versoepeld gaan worden. Natuurlijk onder strikte controle. Onlangs kwam er van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het nieuws dat er samen met de bouwsector maatregelen zijn getroffen om het werk aan de wegen, waterwegen, sluizen en kust in dit tijdperk draaiende te houden en waar mogelijk te versnellen.

Onlangs is Rijkswaterstaat begonnen met het inventariseren van werkzaamheden die snel kunnen worden uitgevoerd. Samen met de aannemers en andere wegbeheerders wordt er in kaart gebracht waar snel groei valt te behalen. Deze manier van “Growth Hacking” zou bijvoorbeeld kunnen plaatsvinden door de onderhoudswerkzaamheden te versnellen op de A1 richting Apeldoorn tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld.

Samen met brancheorganisaties onderzoekt Rijkswaterstaat waar mogelijkheden liggen om werkzaamheden die voor latere jaren gepland stonden, naar voren te halen. De versnelling komt boven op het eerdere impulspakket en de versnellen van beheer en onderhoud in 2020 en 2021. De minister heeft daarvoor dit jaar ongeveer 100 miljoen euro uitgetrokken en volgend jaar 165 miljoen euro. Ook voor de vaarwegen is er dit jaar 150 miljoen euro extra beschikbaar.

Voor de wereld der aanbestedingen geldt dat Rijkswaterstaat de orderportefeuille van de markt goed gevuld probeert te houden. Daarvoor wordt er zo veel mogelijk vaart gehouden in lopende en geplande aanbestedingen. Als dit niet op de “gebruikelijke” manier kan verlopen dan wordt er gezocht om het aanbestedingsproces op een andere manier door te laten gaan. Bij verschillende projecten zijn de marktconsultaties online gehouden in de vorm van een Webinar. Ook inspraak- en informatiebijeenkomsten kunnen online doorgang vinden.

Kortom, er is goed nieuws in de aanbestedingswereld. Projecten worden waar mogelijk versneld en naar voren gehaald. Maar ook in het aanbestedingsproces wordt er hard en creatief gewerkt om alle projecten en werkzaamheden door te kunnen laten gaan.

 

 

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. (2020, 22 april). Kamerbrief over aanpak infrasector tijdens coronacrisis. Geraadpleegd op 7 mei 2020, van https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat/documenten/kamerstukken/2020/04/22/aanpak-infrasector-tijdens-corona-crisis

Reader Interactions