Diensten > Installatieverantwoordelijkheid

 

Draag uw wettelijke aansprakelijkheid over aan  ÆVO

Bestuurders en eigenaren van elektrische installaties zoals bijvoorbeeld in verkeerscentrales, (openbare) verlichting, bruggen, sluizen en gemalen zijn wettelijk aansprakelijk voor het goed en veilig functioneren van deze installaties. In vakjargon heet dit installatieverantwoordelijkheid. Heeft u in uw organisatie geen installatieverantwoordelijke aangewezen? Dan valt die taak automatisch toe aan de hoogste functionaris binnen uw organisatie.

 

Is onderhoud en beheer niet uw core business? Dan is het wel zo prettig om te weten, dat u deze verantwoordelijkheid ook aan ons kunt delegeren. Na de formele overdracht zijn wij 99% aansprakelijk voor het:

  • Goed en veilig functioneren van uw installatie
  • Controleren of alle werkzaamheden uitgevoerd worden conform alle geldende veiligheidsnormen
  • Zeker stellen dat alle personen die toegang hebben tot en werken aan de installatie beschikken over de juiste deskundigheid, bevoegdheden en opleidingsniveau
  • Garanderen dat van regelmatige inspecties
  • Opleidingsplan van uw medewerkers