Diensten > Doelmatig onderhoud

 

Doelmatig onderhoud draait voor ÆVO om het vermijden, reduceren of elimineren van de gevolgen van storingen. Deze principes hebben onze specialisten vertaald naar een systematische aanpak: hét fundament voor alle onderhoudsplannen die we ontwikkelen én implementeren.

 

Principes doelmatig onderhoud in 9 stappen

Stap 1.          Doel bepalen: samen met u bespreken we de doelen van uw organisatie en zetten deze op papier.

Stap 2.          Risicoanalyse: onze specialisten voeren een gedegen risicoanalyse uit op de systemen die u door ons
                      wilt laten onderhouden.

Stap 3.          Methode: zij bepalen de juiste onderhoudsmethodieken per (sub)systeem.

Stap 4.          Interval: en stellen de juiste intervallen per (sub)systeem vast.

Stap 5.          Inventarisatie: tijdens deze stap inventariseren zij het benodigde materiaal, materieel, kennis, kunde 
                      en vaardigheden.

Stap 6.          Implementatie: op basis van de bevindingen in de voorgaande fasen implementeren onze experts het 
                      op uw maat gemaakte onderhoudsconcept.

Stap 7.          Evaluatie: om vervolgens uw onderhoudsconcept systematisch te evalueren.

Stap 8.          Bijstellen: waar nodig stellen zij op basis van hun bevindingen het onderhoudsconcept bij.

Stap 9.          Einde: zo werken wij toe naar het meest optimale niveau van betrouwbaarheid en beschikbaarheid.