Nieuws / 8 posts found

Verlenging onderhoud en storingsdienst IJtunnel

We zijn blij verheugd met de verlenging (periode van 2017-2019) van het onderhoud en de storingdienst van de IJtunnel te Amsterdam, sinds november 2015 is ÆVO verantwoordelijk voor dit onderhoud en de storingsdienst. Als gevolg van de goede samenwerking met de Gemeente Amsterdam hebben we een verlenging ontvangen voor de komende twee jaar (2017-2019). Gedurende de eerste contractperiode zijn diverse projecten met succes afgerond. Zo zijn in de verkeerscentrale de AMX-schermen vervangen, is de camera Noordwest 9 verplaatst, worden op dit moment de beeldschermen vervangen en zullen er in de komende periode, mede door inkoppeling van de Spaarnedammertunnel, nog diverse werkzaamheden plaatsvinden. Naast deze extra projecten wordt er, maandelijks tijdens de buisafsluiting, het onderhoud uitgevoerd aan alle deelinstallaties (verlichting, tunnelventilatie, nooddeuren, hoogtedetectie e.d.)

We danken Gemeente Amsterdam voor de goede samenwerking en hopen deze dan ook zeker voort te zetten.

IJtunnel

NEN 3140 inspecties

Het Hoogheemraadschap van Rijnland (HHR) heeft een flink aantal objecten in beheer die allen moeten voldoen aan veiligheidseisen. Eind 2015 heeft ÆVO de opdracht ontvangen om in 5 jaar tijd ruim 700 objecten van het HHR te inspecteren op basis van de NEN 3140.

 

Lees de referentie: NEN 3140 inspecties voor het HHR

Gemaal in Adegeest van het HHR

Gemaal in Adegeest van het HHR

 

ARA vereenvoudigd het beheer van kunstwerken

ARA – AnalyseRapport by ÆVO.

Een nieuwe dienst van ÆVO voor overheidsinstellingen met kunstwerken in beheer.

 

Een overheidsinstelling heeft vaak meerdere kunstwerken in beheer en allen moeten voldoen aan de geldende onderhouds- en veiligheidseisen. Deze eisen zijn er niet voor niets. Onvoldoende of slecht onderhoud brengt risico’s met zich mee. Deze risico’s worden vaak onderschat. De beheerder wordt verantwoordelijk gesteld voor  de staat waarin een object verkeerd.

Met een ARA wordt direct een goed overzicht verkregen van de staat waarin gemalen, bruggen , sluizen en dergelijke verkeren. Dit is onder andere van belang om tijdig inzicht te krijgen in onderhoudsARA foto logokosten en operationele risico’s en geeft de mogelijkheid om tijdig en effectief financiële middelen toe te wijzen.

 

Geïnteresseerd in wat een ARA voor u kan betekenen?

Neem  contact op voor meer informatie.

Inbedrijfstelling “De Hef”

Can Tuzcu heeft namens ÆVO  “De Hef” op 10 februari in bedrijf gesteld.

ÆVO heeft ervoor zorggedragen dat elektrisch alles klopte, de nodige instellingen op orde gemaakt en assistentie verleend tijdens de bediening.

 

De hef 3.

De spoorbrug “De Hef” in Rotterdam is na twee jaar van renovatie en onderhoud weer compleet.  De hefbrug is een Rijksmonument.

 

De Hef_ÆVO.

Het afgelopen jaar zijn de oude verflagen verwijderd van de Koningshavenbrug. Aansluitend heeft de brug drie nieuwe verflagen gekregen in de oorspronkelijke mosgroene kleur. De Hef is gebouwd tussen 1925 en 1927. Tot 1993 reden er treinen over deze brug. Sinds de opening van de Willemsspoortunnel doet de brug geen dienst meer voor het treinverkeer.

 

Kijkje achter de schermen bij Cluster II

ImProviaan Sjoerd van Agtmael en ÆVOnoom Can Tuzcu geven graag een kijkje achter de schermen bij het project Cluster II.

Dit omvangrijke project omvat het vervangen van E&I en PLC besturingssystemen van 7 bruggen en het aanpassen van de centrale bedieningspost op de Kop van Zuid te Rotterdam. Het ging om de bruggen:

  • Rijnhavenbrug
  • Lodewijk Pincoffsbrug
  • Piekbrug
  • Binnenhavenbrug
  • Spoorweghavenbrug
  • Koninginnebrug
  • Erasmusbrug

 

Oktober 2014 is het project gestart en in november 2016 is de laatste tevens meest uitdagende brug opgeleverd; de Erasmusbrug. Cluster II is een project waarbij ÆVO samenwerkt met moederbedrijf ImProvia en BAM Infratechniek. Goede samenwerking tussen alle betrokken partijen was noodzakelijk vanwege het zeer krappe tijdsbestek.

 

De werkzaamheden aan de Erasmusbrug stonden onder grote tijdsdruk. Met slechts 5 nachten van 4 uur uitbedrijfstelling moesten de nodige zaken worden getest en weer functioneren. Het betrof niet alleen het vervangen van de PLC maar ook het ombouwen van diverse elektrotechnische installaties en het aansluiten van de camera installatie.

 

Doordat betrokken partijen onderling goed hebben gecommuniceerd en er in hoge mate kennis en kunde in huis was is Cluster II succesvol en binnen het tijdsbestek ten uitvoer gebracht tot volle tevredenheid van de opdrachtgever, Gemeente Rotterdam.

 

sjoerd-van-agtmael

 

Sjoerd van Agtmael: “ Omvangrijk project met als hoogtepunt de bekende Erasmusbrug. Vooral de zeer beperkte testperiode vormde een mooie uitdaging.”

 

can-tuzcu

Can Tuzcu: “De samenwerking tussen ÆVO en ImProvia verliep perfect waardoor we optimaal hebben kunnen profiteren van elkaars kennis en kunde in project Cluster II.” 

Onderhoud kunstwerken Rotterdam

Het Havenbedrijf Rotterdam beheert, exploiteert en ontwikkelt het haven- en industriegebied van Rotterdam. Het Havenbedrijf richt zich op een duurzame, veilige en attractieve haven die voldoet aan hoge maatschappelijke eisen. Het onderhouden van kunstwerken is hiervoor van groot belang voor het Havenbedrijf.

ÆVO, de volle dochter van ImProvia B.V., is het servicebedrijf achter het beheer & onderhoud, en de renovatie van vele objecten in Nederland. Eind 2015 ……..

 

Lees verder

 

Kijkje achter de schermen bij project Hoogteborden Rotterdam

Nick van Eekelen geeft graag een kijkje achter de schermen bij een van de projecten waar hij aan mee heeft gewerkt; Project Hoogteborden Rotterdam.

 

Om de scheepvaart verantwoord onder een brug te laten varen zijn doorvaarhoogteborden noodzakelijk. Deze borden staan op of onder een brug en langs het water zodat de scheepvaart goed kan inschatten of zij onder de brug door kan varen. Het onderhoud van de inmiddels vervangen installatie was in beheer van ÆVO, dochteronderneming van ImProvia. Tijdens dit onderhoud kwamen steeds vaker zaken naar boven die het vervangen van de installatie onvermijdelijk maakten. ÆVO heeft dit op zich genomen en heeft begin 2016 de opdracht gekregen van Gemeentewerken Rotterdam om in totaal 6 hoogteborden te vervangen; vier bij de Erasmusbrug en twee bij de Willemsbrug in Rotterdam.Hoogteborden Rotterdam

 

Bij dit project heeft ÆVO met hulp van ImProvia de oude hoogteborden verwijderd en nieuwe borden met P10 LED panelen samengesteld en geplaatst. Het bedieningscentrum op de Kop van Zuid is ook van nieuwe software voorzien. Een uitdaging vormde met name de plaatsing van de borden. Een aantal borden van ca. 3 x 3 meter moest onder de brug geplaatst worden of net op het randje ervan. Demontage en montage van de panelen moest dan ook nauwkeurig gebeuren met behulp van kranen en laagwerkers. Vanwege de lastige locaties werden de borden vooraf getest aan de hand van een FAT protocol zodat er na plaatsing geen verassingen meer waren met betrekking tot eventuele disfunctionaliteiten.

 

Een andere uitdaging vormde de software. Deze moest vervangen en gekoppeld worden aan twee niveau sensoren en reeds bestaande wireless modules. Op de Kop van Zuid moest uiteindelijk alle software samenkomen en functioneren. Dankzij de deskundigheid van betrokken ÆVOnomen en ImProvianen is ook dit naar wens verlopen.

 

Inmiddels zijn de hoogteborden in gebruik genomen en functioneert alles tot nu toe storingsvrij.

 

nickvaneekelen_rond

 

Nick van Eekelen: “ Ik kijk terug op een dynamisch en uitdagend project. Een brug blijft een prachtig object die vele uitdagingen kent.”

Besturing Brouwersspuisluis is aan vervanging toe

Een artikel van Rijkswaterstaat over een mooi project waarbij AEVO, welke onderdeel uitmaakt van de ImProvia Group, de besturingsinstallatie vervangt:

 

De besturingsinstallatie van de Brouwersspuisluis is aan het einde van zijn levensduur en is daarom aan vervanging toe. Niet alleen de installatie maar ook de besturingslocatie wordt aangepakt, zodat bediening vanuit het HMC in Middelburg en Rijswijk mogelijk wordt.

 

BrouwersspuisluisHet vervangingswerk is gegund aan AEVO in Halsteren. Zij hebben al vaker samengewerkt met Rijkswaterstaat in soortgelijke projecten.

Op 30 mei jl. is het project officieel van start gegaan. Tijdens de startbijeenkomst hebben de projectteams van beide kanten kennis met

elkaar gemaakt en is het werk besproken.

 

Uitvoering 

De besturingsinstallatie bestaat uit een zogenaamde programmeerbare logische controller (PLC) en een pc, die voorzien is van visualisatiesystemen.

AEVO gaat eerst in het huidige besturingssysteem kijken wat het systeem nu kan en welke functionaliteiten het nu heeft. Deze informatie wordt vastgelegd. Vervolgens kan AEVO de nieuwe besturingsinstallatie ontwerpen. Deze eerste projectfase zal daarom nauwelijks zichtbaar zijn voor mensen ‘van buiten’.

 

De werkelijke vervanging zal AEVO naar verwachting in september uitvoeren. Een week lang zal de sluis niet regulier worden bediend, maar kan Rijkswaterstaat

de sluis alleen met de noodbediening bedienen. Omdat de Brouwersspuisluis niet alleen water spuit en inlaat, maar het ook een waterkerende functie heeft,

moet het nieuwe systeem op 1 oktober 2016, voor het begin van het stormseizoen, in werking zijn getreden. De definitieve oplevering staat vast op 1 november 2016.

Dan moeten ook alle administratieve stukken zijn opgeleverd en geaccepteerd.

 

Overigens ondergaat de Flakkeese spuisluis op dit moment eenzelfde transitie en loopt hierin iets voor op planning. De gebruikersinterface van de Brouwersspuisluis

zal daarom gelijk zijn aan die van de Flakkeese spuisluis. Dat is wel zo handig voor de bedienende club in Middelburg en Rijswijk.

 

Omdat het voortraject langer duurde dan verwacht, is er weinig speling meer in de planning. Het blijft dus nog even spannend totdat de klus echt is afgerond.

 

 

Bron:   Rijkswaterstaat, juni 2016