ARA – AnalyseRapport by ÆVO

Als overheidsinstelling heeft u meerdere kunstwerken in beheer en allen moeten voldoen aan de geldende onderhouds- en veiligheidseisen.

Met een ARA krijgt u direct een goed overzicht van de staat waarin uw kunstwerken verkeren.

Hoe vaak loopt u niet tegen het feit aan dat bepaalde zaken niet op orde zijn totdat het cruciale moment daar is? Laat uw objecten door ÆVO screenen op tekortkomingen en benodigd onderhoud, op korte dan wel lange termijn. Zo komt u niet meer voor verrassingen te staan en werkt u preventief aan uw kunstwerken zodat uitval en veiligheidsrisico’s geminimaliseerd worden.

Neem contact op met een van onze contactpersonen voor meer informatie.