ÆVO > Succespolis

 

Uw succes is onze kracht!

Daarom durven wij hardop te zeggen, dat wij, bij ÆVO, aansprakelijk zijn voor úw succes. Wij kunnen echter alleen deze verantwoordelijkheid aanvaarden als we samen met u de juiste voorwaarden scheppen:

  • ÆVO draagt - samen met u – de verantwoordelijkheid voor de business case, die wij gedurende het volledige project toetsen op business value
  • Samen managen we:
    • in de 1e plaats: uw resultaat
    • en in de 2e plaats: het contract
  • Daarom delen we samen risico’s, gevoeligheden, belangen en successen

Succespolis ÆVO

Succes betekent voor ons – bij ÆVO - dat je je elke dag weer 100% inzet voor wat je belangrijk vindt: uw project/onze opdracht. En daarin vinden wij de uitslag even belangrijk als de doelpunten, het samenspel en de schoonheid van de wedstrijd. Dat maakt succes in onze optiek een positieve keuze. Een keuze voor een ondernemende manier van werken: ‘the ÆVO way’.